Sökning: "Sustainable batteries"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden Sustainable batteries.

 1. 1. Miljökonsekvenser på flygplatser som uppkommer vid trafikering med elflygplan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Josefine Björnsdotter; [2022]
  Nyckelord :Elflygplan; miljökonsekvenser; flygplatser; elektrifiering;

  Sammanfattning : Världen är i en omställning för en hållbarare framtid och det inkluderar miljövänligare transporter. Elflygplan är under utveckling och de kan fylla ett syfte för att minska flyg- trafikens miljöpåverkan. LÄS MER

 2. 2. LITHIUM-ION BATTERIES FROM A CLEAN ENERGY PERSPECTIVE: The Case of Northvolt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Karl Isaksson; João Vitor Barroso França; Alex Josefsson; [2022]
  Nyckelord :Northvolt; Lithium-Ion Battery; SDG; Sustainability; Clean energy;

  Sammanfattning : Date:                                       2022-06-01 Level:                                      Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr Institution:                              School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors:                                 João Vitor Barroso França          Karl Isaksson            Alex Josefsson                                                 (99/04/01)                                (97/10/31)                 (95/09/08) Title:                                        LITHIUM-ION BATTERIES FROM A CLEAN ENERGY PERSPECTIVE: The Case of Northvolt Supervisor:                              Konstantin Lampou Keywords:                               Northvolt, Lithium-Ion Battery, SDG, Sustainability, Clean energy Research question:                  How does a company in the Lithium-Ion Battery Industry contribute to affordable and clean energy for all? The case of Northvolt Purpose:                                  The purpose of this study aims at understanding what values and implementations Northvolt has in its business to integrate targets from the UN’s SDG number seven. Because of the complexity of the research area, the authors adopted an extensive literature review on articles concerning corporate social responsibility (CSR), sustainable development (SD), and Lithium-Ion batteries. LÄS MER

 3. 3. Sustainability Assessment of a Battery Storage System : Case study of a building-applied photovoltaic system

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Klara Flygare; Selma Frykholm; Moa Tingstedt; [2022]
  Nyckelord :energy system; batteries; energy storage; solar panels; BESS; sustainability; nuclear waste; energisystem; batterier; energilagring; solceller; BESS; hållbarhet; kärnavfall;

  Sammanfattning : This bachelor thesis assesses the environmental sustainability of the implementation of a battery storage system in a commercial building. The thesis compares  two case studies, Case 1 being a commercial building with installed solar panels and Case 2 being a commercial building with installed solar panels and a battery storage system. LÄS MER

 4. 4. Battery Cell Offering for Mid-Market Battery Electric Vehicles

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Oscar Bengtsson; Rebecka Markensten; [2022]
  Nyckelord :lithium-ion battery; BEV; mid-market; low-cost battery; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : The rapid transformation of the automotive industry to electric vehicles is putting immense pressure on not just vehicle manufacturers (OEMs), but the entire battery electric vehicle (BEV) supply chain. This includes lithium-ion battery cells, the current state-of-the-art technology for energy storage in BEVs. LÄS MER

 5. 5. Flow batteries - Impact on fire safety

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Ajay Menon; [2022]
  Nyckelord :Flow battery; Flow battery types; Flow battery risks; Firefighting; Fire risk analysis; Safety hazards in flow batteries; Fire risks in lithium-ion battery; Safety hazard in lithium-ion battery; Application of battery storage systems; Safety reports.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The need for sustainable renewable energy has been increasing due to the negative impact of non-renewable energy sources. With the unstable and sporadic nature of sustainable renewable energy, flow batteries show immense potential in mitigating these issues. LÄS MER