Sökning: "Sustainable design"

Visar resultat 1 - 5 av 1381 uppsatser innehållade orden Sustainable design.

  1. 1. Sustainability and accounting education: The Students’ Perspective

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Asieh Peyrovan; [2019-08-09]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

  2. 2. THE IMPACT OF THE INTERNET OF THINGS ON ESTABLISHED BUSINESS MODELS - A multiple case study of Swedish insurance companies

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Simon Emanuelsson; [2019-07-09]
    Nyckelord :Insurance; Internet of Things; IoT; Business Model; Business Model Canvas; Business Model Innovation;

    Sammanfattning : Master’s Degree Project in Innovation and Industrial Management. Master’s Degree Project in Innovation and Entrepreneurship... LÄS MER

  3. 3. Virtuella Möten i Publik Arkeologi

    Master-uppsats,

    Författare :Daniel Gunnarsson; [2019-06-10]
    Nyckelord :Representation; Authenticity; Public Archaeology; Augmented Reality; Digital; Virtual; Accessibility; Sustainable Heritage; Critical Heritage; Postcolonial Theory; Cultural Resource Management CRM ; Cultural Heritage Management CHM .;

    Sammanfattning : Archaeological surveys and excavations in Sweden rarely contribute meaningfully to sustainable and public forms of heritage management or care and development of the cultural environment. Research has shown that the situation persists largely due to the lack of clear understanding, directives and requirements from administrative authorities. LÄS MER

  4. 4. Metoder för att utforma fackfyllnadens möte med stolpen i ett halvnaket skelettverk

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Johan Jönsson; [2019-04-01]
    Nyckelord :Timber framing; Half-timber work; Post and Beam; Skeleton construction; Frugal building crafts; Infill; Skelettverk; Stolpverk; Korsvirke; Korsverk; Skiftesverk; Frugal byggnation; Skelettkonstruktion; Skelettsystem; Balk-pelarsystem;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk2017.... LÄS MER

  5. 5. Sommargågatan : Ett gemensamt vardagsrum att vistas i

    Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

    Författare :Lydia Storkaas; Karolina Lind; [2019]
    Nyckelord :sommargågata; gågata; sociala värden; vistelsevärde; mänskliga möten; stadsutformning; Levande Stockholm;

    Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar konceptet sommargågator i Stockholm som ett offentligt vardagsrum med möjlighet att främja social interaktion mellan människor och möjliggöra vardaglig aktivitet. Syftet med denna studie är att undersöka sociala vistelsevärden kopplade till sommargågator samt identifiera aktiviteter och funktioner som kan stärka sommargågatans attraktionskraft, så att det blir ett gemensamt vardagsrum som attraherar och lockar olika målgrupper. LÄS MER