Sökning: "Sustainable fashion."

Visar resultat 1 - 5 av 416 uppsatser innehållade orden Sustainable fashion..

 1. 1. Fashionable & Sustainable? A case study exploring the markets contribution to the ethical consumption gap

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Tyledal; Emelie Blennow; [2022]
  Nyckelord :Ethical consumerism; ethical consumption gap; consumer sovereignty; consumer responsibilization; fashion; market; Social Sciences;

  Sammanfattning : The primary purpose of this study is to examine how the market contributes in creating the ethical consumption gap to serve the underlying structures in which predicates and benefits from the gap. Consequently, the research seeks to add to current theoretical understanding in the field. LÄS MER

 2. 2. Architecture of Reuse

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Sofia Elldin Mårtensson; [2022]
  Nyckelord :Återbruk; Reuse; Material reuse; Building component reuse; Reusage; Upcycling; Circular architecture; Cikulär arkitektur; Shearing layers; Lifecycles; Weathering; Design for disassembly; Ombyggnation; Transformation; Adaptive transformation; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Exploring a prolonged life cycle of materials through an adaptive transformation Take, make and waste. Our society is trapped in a linear economic system where we extract raw materials, process them into products and as they have served their purpose they are reduced to waste. LÄS MER

 3. 3. Indian consumers' Purchase Intentions and Behavior : A Qualitative study on sustainable second-hand fashion consumptions

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Kesavan Madhavan; [2022]
  Nyckelord :Consumer behavior; Second-hand shopping; Purchase Intentions; Theory of Planned Behavior; sustainable consumption; fashion resale industry;

  Sammanfattning : Recent years have witnessed growing consumer interest in sustainable fashion and circular economy trends that focus on the make, use, and recycling. In several developed countries, consumers are more willing towards second-hand consumption. In India, the consumer attitude towards second-hand shopping has been slightly negative for several reasons. LÄS MER

 4. 4. Sustainability and consumers green purchasing priorities in fashion : What the industry’s impact on the environment means for the consumers’ priorities when purchasing new apparel.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amanda Augustsson; Jennie Granberg; [2022]
  Nyckelord :Environmentally Conscious; Eco-collection; Environmental Degradation; Fast Fashion; Green Marketing; Sustainability Report; Transparency;

  Sammanfattning : In this era of environmental upheaval, this study sought clarity on the matter of green purchasing behavior. How the fashion industry’s specific impact on the environment has affected consumers' attitude towards companies and their collections. LÄS MER

 5. 5. En analys av hur svenska modeföretag arbetar med transparens av sin värdekedja : I kommunikation mot slutkonsument

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Michaela Johansson; Lova Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Transparency; textile value chain; end consumer; communication; producer responsibility; sustainability; textile industry; slow fashion; Transparens; textila värdekedjan; slutkonsument; kommunikation; producentansvar; hållbarhet; textilindustri; slow fashion;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur svenska modeföretag arbetar med transparens av sin värdekedja för att kommunicera de sociala- och miljömässiga avtryck som verksamheten medför. Studiens resultat kan förhoppningsvis bidra till ökad kunskap om hur trovärdighet och tydlighet kan uppnås/användas för att förbättra kommunikationen från företag till konsument. LÄS MER