Sökning: "Sustainable investments"

Visar resultat 1 - 5 av 608 uppsatser innehållade orden Sustainable investments.

 1. 1. Avkastning och hållbarhet på fondmarknaden : En empirisk komparativ studie om hållbara aktiefonders avkastning kontra konventionella aktiefonder

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ricky Backman; Henrik Sundborn; [2023]
  Nyckelord :ESG; SRI; CAPM; Capital Asset Pricing Model; Jensen’s alpha; investments; sustainability; return requirement; equity funds; sustainable equity funds; management fee; ESG; SRI; CAPM; Capital Asset Pricing Model; Jensens alpha; investeringar; hållbarhet; avkastningskrav; aktiefonder; hållbara aktiefonder; förvaltningsavgift;

  Sammanfattning : För att investerare ska placera kapital mot hållbara investeringar krävs insikt om det finns en premie som valet av hållbara aktiefonder innebär eller om dessa motsvarar eller till och med överavkastar mot konventionella fonder. I denna uppsats undersöker vi hur den riskjusterade avkastningen, mätt som Jensens alpha, ser ut för hållbara och konventionella fonder. LÄS MER

 2. 2. Hållbara investeringsstrategier : Huvudregel eller undantag bland svenska fondbolag?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Gustav Herrlin; Adam Wikman; [2023]
  Nyckelord :Socially Responsible Investments SRI ; Environmental; Social Governance ESG ; investment strategies; screening; engagement; funds; sustainability; Socially Responsible Investments SRI ; Environmental; Social Governance ESG ; investeringsstrategier; screening; engagemang; fonder; hållbarhet;

  Sammanfattning : I dagsläget står vår omvärld inför flertal utmaningar utifrån ett miljö- och socialt perspektiv. En effekt av detta är att efterfrågan av hållbara investeringsalternativ har ökat hos privatpersoner. LÄS MER

 3. 3. The dual aspects of supplier contribution in sustainable innovation: Yes or No?

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Mehran Aslaniyan; Golzar Daneshzad; [2022]
  Nyckelord :Human capital specific investments; Supplier sustainable innovation contribution; Learning capacity; Market orientation; Absorptive capacity; TCE; RET;

  Sammanfattning : Companies are increasingly motivated to deal with the issue of sustainability not just from a moral standpoint, but also because these issues may be a major root of innovation. To achieve these sustainable innovations, the number of manufacturers who invest in specific resources has been increasing. LÄS MER

 4. 4. The Impact of Hybrid Work on Productivity: Understanding the Future of Work : A case study in agile software development teams

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Lisa Tran; [2022]
  Nyckelord :Agile Software Development; Software Development Teams; Productivity; Hybrid work; Agil utveckling; Mjukvaruutveckling; Team; Produktivitet; Hybrid arbete;

  Sammanfattning : Organizations has become more hybrid enabling the workers to work partially from the office and partially from home. As remote work was found to have an impact on team collaboration, communication, productivity, and performance, concerns have been raised about Agile Software Development (ASD) teams working remotely. LÄS MER

 5. 5. The new Structures to Increase the Financial Value of Women’s Football - A Case Study of Recent Incentives in Women’s Football

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Klara Ekstedt; [2022]
  Nyckelord :Investments; corporate sponsorship; broadcasting deals; women’s football; revenue; Business and Economics;

  Sammanfattning : Women’s football is in comparison to men’s football experiencing a fall behind. The gap between men’s and women’s football is visible reviewing and comparing viewers statistics, revenue generated, media attention and players salary. LÄS MER