Sökning: "Sustainable livelihood"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden Sustainable livelihood.

 1. 1. Off-Grid Solar Energy and Its Impacts on Rural Livelihoods : A Case Study on Tanzania

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Nike Dahlqvist; Samuel Larsson; [2019]
  Nyckelord :ff-grid energy; rural electrification; sustainable Development; Livelihood; Solar Energy; Tanzania.;

  Sammanfattning : Energy poverty and lack of access to electricity is a global problem which is recognised in the sustainable development goal 7. Today 1.2 billion people live without access to electricity and most of them are situated in Sub-Saharan Africa where biomass still constitutes the main source of energy. LÄS MER

 2. 2. How is development affecting sustainable livelihoods and disaster risk: A case study of a coastal community in Fiji

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Jennifer Gustavsson; Malin Wiskman; [2019]
  Nyckelord :Sustainable livelihood; Disaster risk; Fiji; Risk management; Development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how development have affected access to sustainable livelihood capitals and how the perceived access to these capitals have changed in the past decades in Dravuwalu, a coastal society in Fiji. A case-study was conducted in the village of Drawuvalu. LÄS MER

 3. 3. Samverkan i projektet Grön Bostad Stockholm : En kvalitativ studie om samverkan och lärandet mellan aktörerna i projektet Grön Bostad Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Sandy Raes; [2018]
  Nyckelord :collaboration; organizational culture; mutual learning; group processes; subcultures; samverkan; organisationskultur; lärande i sociala sammanhang; grupprocesser; subkulturer;

  Sammanfattning : I och med den aktuella och växande problematiken kring bostadsbristen i Stockholmsregionen, så skapades samverkansprojektet Grön Bostad Stockholm, vars syfte är att främja hållbar stadsutveckling. Projektet består av många mål, individer och aktörer som handlar och fungerar gemensamt för ett visst syfte. LÄS MER

 4. 4. Synergies and trade-offs between REDD+ pilot project and communities’ livelihoods : case study in Nepal

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Priscilla Cubo; [2018]
  Nyckelord :carbon trading; community forestry; Nepal; NTFPs; REDD ; rural livelihood;

  Sammanfattning : Carbon trading through Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, forest conservation, sustainable management of forests and enhancement of carbon stocks (REDD+) payment scheme has been initiated to reduce greenhouse gas emission from deforestation and forest degradation. However, there are several critics about the implementation of REDD+ in developing countries. LÄS MER

 5. 5. Combining production with preservation : livelihood strategies and innovations on nature pasture based farms in Dalsland, Sweden

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tove Ortman; [2018]
  Nyckelord :biodiversity; high nature value pastures; livelihood strategies; innovations;

  Sammanfattning : Biodiversity loss is a global problem that can lead to serious consequences. One of the most biodiverse habitats today is the product of extensive agriculture: semi-natural pastures, often termed High Nature Value (HNV) pasture. As farms become more and more intensive and specialised, these pastures disappear increasingly. LÄS MER