Sökning: "Sustainable maritime shipping"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Sustainable maritime shipping.

 1. 1. Med hållbar destination : En fallstudie om hur Sjöfartshögskolans utbildningsprogram förhåller sig till de globala målen för hållbar utveckling 2030

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Roger Francsics; [2020]
  Nyckelord :Work environment; equal rights; education; Linnéuniversitetet; Kalmar Maritime Academy; SDG2030; social sustainability.; Arbetsmiljö; jämställdhet; utbildning; Linnéuniversitetet; Sjöfartshögskolan; SDG2030; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Begreppet hållbar utveckling har till stor del kommit att bli synonymt med miljöpåverkan och klimatändringar. Klimatfrågorna är många och de olika transportslagens miljöpåverkan får en allt större medial uppmärksamhet i och med att handeln med varor ökar. LÄS MER

 2. 2. Decarbonisation of Maritime Transport - How does maritime industry lead the way towards decarbonisation? Greek shipowners’ perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kyriakis Koustoumpardis; [2019-07-02]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainable maritime shipping; Decarbonisation; Emissions; Shipowner; Maritime transport;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Sjöfartens bidrag till koncentration och deposition av luftföroreningar i Östersjöområdet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Karin Haglund; [2016]
  Nyckelord :Svaveldioxid; kvävedioxid; kväveoxid; partiklar; luftförorening; EMEP-modellen; spridningsmeteorologi; deposition; sjöfart; statistisk analys; Östersjöområdet.;

  Sammanfattning : Förhöjda halter av luftföroreningar är sedan flera decennier tillbaka ett samhällsproblem. Höga koncentrationer i atmosfären orsakar skada på miljön, byggnader och människors hälsa, samt har en inverkan på klimat och vattenkvalitet. LÄS MER

 4. 4. Nyttiggörande av stabiliserade/solidifierade muddermassor ovan vattenytan : En studie av sediment från hamnarna i Köping och Västerås

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lisa Öborn; [2014]
  Nyckelord :Dredged sediments; stabilization solidification; PAH; TBT; heavy metals; leaching; Muddermassor; stabilisering solidifiering; PAH; TBT; tungmetaller; lakning;

  Sammanfattning : Muddringsprojekt är en global företeelse och görs av flera olika anledningar, till exempel för miljömässiga aspekter och för breddning av farleder. För att få en hållbar utveckling är det viktigt att finna bra lösningar på frågan hur förorenade sediment skall hanteras . LÄS MER

 5. 5. Mitigation of Environmental Impact from Shipping

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Erika Norén; [2014]
  Nyckelord :Marine Spatial Planning; Dynamic Route Planning; Marine Protected Areas; Baltic Sea; Environmental impact of shipping.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In April 2014, the European Parliament endorsed a new Directive on Maritime Spatial Planning, a way to analyse and organize marine areas in an economically efficient and sustainable way. The Spatial planning includes mapping of all marine activities, such as aquaculture, shipping, nature conservation, military and wind turbines. LÄS MER