Sökning: "Sustainable underlying reasons"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Sustainable underlying reasons.

 1. 1. Hållbara fonder : Ett möjligt attitude-behaviour gap och orsakerna bakom

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Fredrik Boberg; Viktor Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Attitude-behaviour gap; sustainability and mutual funds; Attitude-behaviour gap; hållbarhet och fonder;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har intresset för att investera i hållbara fonder ökat rejält de senaste åren och med detta följer också en stor ökning i utbudet av hållbara fonder. Känt sedan tidigare är också att det råder en definitionsproblematik på ämnet som adderar komplexitet till marknaden, detta då hållbarhet i sig är svårdefinierat. LÄS MER

 2. 2. Hållbar verksamhetsstyrning : En fallstudie på hur företag med skilda fundament till att arbeta hållbart anpassar dess verksamhetsstyrning därefter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofie Nilsson; Therese Boberg; [2019]
  Nyckelord :Sustainable management control; Sustainability Control System as a Package; Sustainable strategic direction; Strategic sustainable consideration; Sustainable underlying reasons; Hållbar verksamhetsstyrning; Sustainability Control System as a Package; Hållbar strategisk inriktning; Strategiskt övervägande avseende hållbarhet; Hållbara fundament;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Som följd av samhällets ökade medvetenhet avseende hållbarhet står näringslivet inför utmaningar av att möta de förändrade förhållandena, som externa och interna drivkrafter bidragit till, för att bibehålla en etablerad marknadsposition. Dessa utmaningar reflekteras även i företags förmågor att inkludera hållbarhet inom verksamhetsstyrningens komponenter, vilket ramverk som “Sustainability Control System as a Package” ämnar att underlätta. LÄS MER

 3. 3. The issuer perspective on green bonds: A study on why firms issue green bonds on the Swedish capital market

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Julia Landgärds; Johanna Tell; [2019]
  Nyckelord :Green bonds; Swedish capital market; Sustainability; Green premium; Investor attention;

  Sammanfattning : The green bond market has experienced extensive growth during the past decade as investors start redirecting their funds towards more environmentally-friendly investments. This paper examines the underlying reasons for why firms decide to issue green bonds by conducting a survey. LÄS MER

 4. 4. Differentiated vulnerabilities and capacities for adaptation: A case study on household adaptation to water shortage in Gaborone

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Josefine Lund Schlamovitz; [2019]
  Nyckelord :Adaptive Capacity; Botswana; Climate Change Adaptation; Gaborone; Intersectionality; Vulnerability; Water Shortage.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Provision of freshwater to urban residents remains a significant global challenge. A challenge whose impendent success in many regions is further threatened by climate change and urbanization projections, subsequently increasing the pressure on urban water supply. LÄS MER

 5. 5. Stakeholder & Developer Communication Powered by Product Owners

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jennifer Persson; [2019]
  Nyckelord :Communication; Software development; Inter-professional collaboration; Professional language; Product owner; Stakeholder; Developer; Kommunikation; Mjukvaruutveckling; Interprofessionellt samarbete; Yrkesspråk; Produktägare; Stakeholder; Utvecklare;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the challenges and opportunities in the communication between software developers and their stakeholders, as well as the impact that the product owners have on the communication. The research was conducted using a case study approach, and data was mainly collected through observations andinterviews with product owners and software developers at the case company Kry. LÄS MER