Sökning: "Sustainable-purchasing"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Sustainable-purchasing.

 1. 1. Utopi i frukt- och gröntavdelningen. Genom spekulativ- och kritisk design

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :My Malmström; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Produktdesign; Spekulativ design; Kritisk design; Utopi; Livsmedel; Beteende; Konsumtion;

  Sammanfattning : Matsvinn är ett stort problem i dagens samhälle. Störst problematik liggermed de varor som färdats långt och behöver hållas fräscha. Dessa varorfinner man i butikens frukt- och gröntavdelning. LÄS MER

 2. 2. Hållbart Inköp : En kvalitativ studie av hur svenska möbelföretag tillämpar CSR i sitt inköpsarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Fredrik Andreasson; Emilia Bofacher; [2019]
  Nyckelord :Inköp; Hållbar försörjningskedja; CSR;

  Sammanfattning : Hållbarhet är idag ett aktuellt ämne som har influerat många industrier och logistikstrukturer. Syftet med denna rapport är att studera hur inköpsfunktionen inom möbelbranschen kan bidra till att öka den hållbara utvecklingen inom företag och därmed påverka den hållbara utvecklingen i samhället. LÄS MER

 3. 3. Why buy green? : An exploration of drivers and barriers related to sustainable purchasing in the Swedish food sector

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Henrik Adolfsson; Freddy Wickström; [2019]
  Nyckelord :sustainability; green consumption; sustainable consumption; consumer behaviour; green consumer profile; drivers; barriers; values; attitudes; behaviour; heuristics; knowledge;

  Sammanfattning : Sustainability has become a subject of much interest in recent years, due to the deterioration of the natural environment. In response there has been increasing public pressure on businesses to provide environmentally friendly product alternatives for consumers. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhet inom inköp : En studie inom skobranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Malin Åqvist; Sofie Skarlöv; [2019]
  Nyckelord :Purchase; Sustainability; Sustainable purchasing; Shoe industry; Inköp; Hållbarhet; Hållbart inköp; Skobranschen;

  Sammanfattning : Titel: Sustainability in purchasing - a study on the shoe industry Authors: Malin Åqvist and Sofie Skarlöv Tutor: Leif Rytting Examiner: Kaisa Lund Subject: Bachelor thesis 15 credits. Business administration III - Marketing. Retail and Service management, Linnaeus University, Spring of 2019. LÄS MER

 5. 5. En  modell för hållbara inköp : Hur bör inköpare granska sina leverantörer för att nå de globala målen?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Etik

  Författare :Pia Anderson; [2019]
  Nyckelord :review suppliers sustainabuílity; sustainability; sustaianble development goals; Aristotelian; Kantian; CSR pyramid; sustainable purchasing; sustainable suppliers; review corporate sustainability work; inköpare granskar leverantörer; hållbarhet; sustaianble development goals; aristotelisk; kantiansk; CSR pyramiden; hållbara inköp; hållbara leverantörer; granska företags hållbarhetsarbete;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to lay the foundations for a model in the form of a question battery that can help buyers compare the sustainability responsibilities of different suppliers, so that the buyer can choose the supplier that contributes most to the Sustainable Development Goals (SDG). The model is designed as a question battery to enable the buyer to ask more comprehensive questions to the various suppliers regarding social, ecological and economic sustainability than they do today. LÄS MER