Sökning: "Suzan Ali"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Suzan Ali.

 1. 1. SYSKONETS UPPLEVELSE AV BRODERNS KRIMINALITET EN KVALITATIV STUDIE OM SYSKONSKAP TILL EN BRODER SOM ÄR KRIMINELL

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Suzan Sherwani; Nora Ali; [2018]
  Nyckelord :brother; consequences; experience; siblings; criminality;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie om upplevelser kring broderns kriminalitet med syfte att undersöka upplevelsen hos syskon med en kriminell broder. Sex deltagare med diverse känslor och tankar talar om deras upplevelse att växa upp med en kriminell broder och hur detta har påverkat dem idag. LÄS MER

 2. 2. Contamination Controls for Root Canal Sample Analysis by Molecular Methods : A pilot study.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Mauj Abdul Hussain; Suzan Hawaz Ali; [2017]
  Nyckelord :Endodontic; culture; techniques; modern molecular techniques; root canal; PCR;

  Sammanfattning : When exploring the root canal flora, before and after treatment, it is crucial to eliminate bacteria from the tooth surface before entering the pulp. If not, bacteria from the surface might contaminate the root canal sample resulting in false information. LÄS MER