Sökning: "Suzana Belaj"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Suzana Belaj.

  1. 1. Förväxlingar av ord i testet FB S/N +4

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Suzana Belaj; Hassnaa Griouach; [2009-02-03]
    Nyckelord :FB S N 4; FB-listor; taluppfattning; tal i brus; fonemisk balansering; Speech recognition; speech in noise; PB-words; phonemic balanced;

    Sammanfattning : It is always more demanding and the risk for misunderstanding increases when communicating in noisy environments. The confusions and the mistakes that occur when speech is disturbed are very interesting and happens constantly. LÄS MER