Sökning: "Suzanne Albinsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Suzanne Albinsson.

  1. 1. Enzym för att motverka fällningar av oligomerer : en jämförelse av hjälpkemikalien Sera Con P-NSI och enzymet cutinase NS59038 i färgningsprocessen för Trevira CS

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Helena Hansen; Suzanne Albinsson; [2019]
    Nyckelord :PET; cutinase; help chemical; Sera Con P-NSI; oligomers; yarn; Trevira CS.; PET; cutinase; hjälpkemikalie; Sera Con P-NSI; oligomerer; garn; Trevira CS;

    Sammanfattning : Färgning av polyester (PET) sker i temperaturer omkring 130℃ och som en följd av den höga värmen migrerar oligomerer ut ur PET-fibern. Dessa oligomerer skapar därefter problem i form av vita fällningar och avlagringar, som leder till en reducering av maskinernas effektivitet, samt försämring av materialets utseende. LÄS MER