Sökning: "Sväng"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Sväng.

 1. 1. Metoder för vokalgrupp : Om repetitionsarbete utifrån fyra musikaliska aspekter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Anna Palm; [2019]
  Nyckelord :körmetodik; körledare; vokalgrupp; ensemblesång; intonation; timing; samklang; interpretation;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om repetitionsarbete med en vokalgrupp bestående av fem musikhögskolestudenter med fokus på populärmusikaliska genrer. Fyra teman i det musikaliska hantverket används som analysverktyg: intonation, timing, samklang och interpretation. LÄS MER

 2. 2. ”Timing - Vad är det och hur blir jag bra på det?" - En intervjustudie om begreppet timing i afroamerikanska musikstilar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Erik Stenlund; [2019]
  Nyckelord :Afroamerikansk musik; Musikalisk timing; Musikpedagogik; Sväng; Musikalisk utveckling; Afro-American music; Musical timing; Timing; Time; Groove; Utbildningsvetenskap; Educational Science; Music Education; Performing arts; Social Sciences; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Timing är ett begrepp som är vanligt förekommande och högt värdesatt inom den afroamerikanska musiken. Trots det tycks det inte finnas en klar gemensam uppfattning kring vad begreppet egentligen innebär och i jämförelse med andra musikaliska element tycks även undervisningsmetodik i ämnet vara eftersatt. LÄS MER

 3. 3. Konceptuell flygplansdesign : Design av stridsflygplan för luftburen satellituppskjutning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Ebba Lindgren; Andreas Baldhagen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Är det möjligt för JAS 39 Gripen E att utföra en luftburen satellituppskjutning? Den frågeställningen har detta projekt undersökt utifrån ett designmässigt likvärdigt stridsflygplan. Det designade flygplanet har tagits fram på konceptuell nivå med satellituppskjutningsuppdraget som utgångsläge. LÄS MER

 4. 4. Automated Entry System using Multi-Object Tracking

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Adam Jalkemo; Emil Westenius; [2017]
  Nyckelord :Multi-Object tracking; Pedestrian tracking; Pedestrian detection; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this thesis we employ computer vision methods in order to extend and improve the functionality of automatic doors. This thesis is based around the implementation of a door entrance system which uses information from detected pedestrians to make qualified decisions regarding door activation. LÄS MER

 5. 5. Time to groove : ett arbete med timing i groove-rytmer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jacob Tellin; [2017]
  Nyckelord :groove; timing; musikskapande; sväng; rytm;

  Sammanfattning : .... LÄS MER