Sökning: "Svärmar"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Svärmar.

 1. 1. Dynamics of net primary production and food availability in the aftermath of the 2004 and 2007 desert locust outbreaks in Niger and Yemen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Emma Bylund; [2021]
  Nyckelord :geography; GIS; desert locust outbreak; NPP; food availability; livelihood zones; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The knowledge of desert locust plagues goes back to biblical times but it is just as relevant in 2020 with an ongoing outbreak in East Africa and the Middle East. The locusts pose a threat to agriculture, and by extent food availability, due to their high appetite, diverse diet and ability to migrate long distances in large swarms. LÄS MER

 2. 2. En studie om De Geer-morän längs med Sveriges västkust

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Josefine Kynde Hämberg; [2021]
  Nyckelord :De Geer moraine; washboard moraine; glacier melting reconstruction; groundling line; basal crevasses; De-Geer morän; isrekonstruktion; isräfflor; grundstötningslinje; basala sprickor;

  Sammanfattning : Majoriteten av geomorfologin i Sveriges landskap är produkten av den senaste nedisningen som avslutades för ca 8000 år sedan. De Geer-morän är en typ av moränavlagring som härstammar från denna nedisning. LÄS MER

 3. 3. Metafordriven konceptdesign för drönare i räddningsinsatser

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johanna Lindberg; [2020]
  Nyckelord :konceptuella metaforer; svärmar; lag; flockar; blending theory;

  Sammanfattning : Drönare blir alltmer etablerat i samhället, och används idag av både privatpersoner och företag. Detta beror till stor del på de fördelar som drönare ger oss människor samt att de kan appliceras inom ett flertal användningsområden; allt från fotografering till räddningsuppdrag. LÄS MER

 4. 4. Feasibility study of the implementation of a space sunshade near the first Lagrangian point

  Master-uppsats, KTH/Rymdteknik

  Författare :María García de Herreros Miciano; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The lack of strong measures to avoid the possible fatal consequences of global warming is pushing researchers to look for other alternatives such as geoengineering.Within geoengineering, this study focuses on the space based solar radiation management methods. LÄS MER

 5. 5. Svärm-AI i shooters

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jonas Hallin; [2015]
  Nyckelord :svärm-AI; top-down shooter; AI vs. AI;

  Sammanfattning : Svärm-AI är en variant av artificiell intelligens (AI) som används för att simulera ett bettende liknande det man kan se i svärmar, flockar eller stim. Syftet med detta arbete är att undersöka ifall man kan använda svärm-AI för att förbättra en AI i ett top down shooter spel där två lag slåss mot varandra. LÄS MER