Sökning: "Svårare brott"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Svårare brott.

 1. 1. Utfästelse om ett högsta straff i den svenska straffprocessen : Förenligt med artikel 6 EKMR och straffsystemets grunder?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Stephanie Grubeck; [2021]
  Nyckelord :utfästelsebeslut; utfästelse om ett högsta straff; ekmr artikel 6; rätten till tystnad; utredningsmedverkan; utredningsincitament;

  Sammanfattning : Av artikel 6 Europakonventionen (EKMR) följer att den som är anklagad för brott har rätt att vara tyst och inte belasta sig själv. På så sätt tillgodoses den enskildes intresse av att inte behöva medverka till utredningen av den egna brottsligheten. LÄS MER

 2. 2. Responsibility to Protect and International Law - The Case of the Rohingya

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alice Ribbenvik; [2020]
  Nyckelord :Public international law; responsibility to protect; Rohingya; Myanmar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rohingya-muslimerna i Myanmar har utsatts för diskriminering och förtryck i många decennier. Sedan 2012 har våldet i Myanmar eskalerat till vad många menar är folkmord. De påstådda brotten har fått uppmärksamhet i det internationella samfundet och särskilt inom området internationella mänskliga rättigheter. LÄS MER

 3. 3. Frivårdsinspektörens tvådelade roll : En kvalitativ studie om att bemöta klienter utifrån ett professionellt alternativt privat förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Emma Boström; Amilia Danielsson; [2020]
  Nyckelord :probation service; probation officer; approach; values; attitudes; frivård; frivårdsinspektör; förhållningssätt; värderingar; attityder;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to explore probation officers approach professionally and privately to clients who are convicted or suspected of crime. We wanted to highlight the emotional strain that the professional role can create. LÄS MER

 4. 4. Vägen ut ur kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Besarta Veseli; Izabella Todorovska; [2019]
  Nyckelord :arbetsmarknad; kriminalitet; missbruk; Studie- och yrkesvägledning; återhämtning;

  Sammanfattning : I denna studie ser vi närmare på människor som efter en tid av kriminalitet försöker hitta tillbaka till ett lönearbete. Syftet med vår uppsats är att beskriva och förstå hur tidigare kriminella som dömts för brott lyckats ta sig ur kriminalitet och till ett lönearbete. LÄS MER

 5. 5. Förhandlingsbar rättvisa? - En studie om ett införande av åtalsuppgörelser i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Adolfsson; [2019]
  Nyckelord :komparativ rätt; plea bargaining; rättsvetenskap; statsrätt; straffrätt; åtalsuppgörelser; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I takt med en utveckling mot en mer komplicerad brottslighet har fler brott blivit svårare att utreda och lagföra. Det föreligger därmed ett behov av att öka effektiviteten i brottmålsprocessen. I detta sammanhang har åtalsuppgörelser blivit ett alltmer omdiskuterat ämne. LÄS MER