Sökning: "Svårare brott"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden Svårare brott.

 1. 1. The Effect of Alternative Tungsten Carbide Grain Size Distribution on Microstructure and Mechanical Properties in Cemented Carbides

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Filip Ivarsson; [2022]
  Nyckelord :Cemented Carbides; WC Grain Size Distribution; Mechanical Properties; Microstructure Analysis; Hårdmetall; WC Kornstorleksfördelning; Mekaniska Egenskaper; Mikrostruktur Analys;

  Sammanfattning : In the constant pursuit of better-performing cemented carbides, recent studies suggest that a combination of better hardness and toughness can be obtained by changing its WC grain size distribution. As the area is still rather unexplored, this  thesis  aims  to  broaden  the  knowledge  and  answer  whether mechanical properties can be changed by changing the WC grain size distribution, in the context of mining drill bit inserts. LÄS MER

 2. 2. “Det är ytterst sällan jag pratat med en man som gråter”

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sophie Fagerlund; Emma Liljeby; Elin Norrbin; [2022]
  Nyckelord :Stödperson; manliga brottsoffer; Brottsofferjouren; det ideala offret; hegemonisk maskulinitet;

  Sammanfattning : Alla personer som utsätts för brott har rätt till stöd och hjälp efter sin viktimisering. Dock verkar samhällets utpräglade könsroller kunna påverka mäns vilja och benägenhet att söka och acceptera den hjälp som erbjuds av Brottsofferjouren. LÄS MER

 3. 3. Utfästelse om ett högsta straff i den svenska straffprocessen : Förenligt med artikel 6 EKMR och straffsystemets grunder?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Stephanie Grubeck; [2021]
  Nyckelord :utfästelsebeslut; utfästelse om ett högsta straff; ekmr artikel 6; rätten till tystnad; utredningsmedverkan; utredningsincitament;

  Sammanfattning : Av artikel 6 Europakonventionen (EKMR) följer att den som är anklagad för brott har rätt att vara tyst och inte belasta sig själv. På så sätt tillgodoses den enskildes intresse av att inte behöva medverka till utredningen av den egna brottsligheten. LÄS MER

 4. 4. Upphovsrättsligt skadestånd : Med fokus på beräkning av skadestånd vid upphovsrättsligt intrång genom tillgängliggörande av filmverk på internet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rasmus Lövrén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det framgår redan av Regeringsformens (1974:152) (RF) 2 kap. 16 § att författare, konstnärer och fotografer äger rätt till sina verk enligt bestämmelser som meddelas i lag. LÄS MER

 5. 5. Responsibility to Protect and International Law - The Case of the Rohingya

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alice Ribbenvik; [2020]
  Nyckelord :Public international law; responsibility to protect; Rohingya; Myanmar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rohingya-muslimerna i Myanmar har utsatts för diskriminering och förtryck i många decennier. Sedan 2012 har våldet i Myanmar eskalerat till vad många menar är folkmord. De påstådda brotten har fått uppmärksamhet i det internationella samfundet och särskilt inom området internationella mänskliga rättigheter. LÄS MER