Sökning: "Svårigheter för gräsmattan i urban miljö"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Svårigheter för gräsmattan i urban miljö.

 1. 1. Svårskötta gräsmattor i urban miljö : förutsättningar, problem och möjligheter

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gustav Axell Johansson; [2019]
  Nyckelord :Svårigheter för gräsmattan i urban miljö; Alternativ till gräsmattan på små ytor;

  Sammanfattning : Gräsmattan har under en stor del av historien använts som ett smycke i trädgårdar likt perenner eller buskar. Innan gräsklipparen uppfanns på 1800-talet begränsade skötselintensiteten dess utbredning men har under 1900-talet fram till idag blivit en stor del av den urbana miljön, i vissa städer upp till 70% av grönytorna (Stewart, 2009). LÄS MER

 2. 2. Alternativa grönytor i urbana miljöer - en undersökning av möjligheterna att anlägga ängsmark

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Johan Edlund; [2017]
  Nyckelord :meadow; urban; urban area; real estate companies; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : During this bachelor thesis I have studied the potential to use meadows as a vegetation type in urban environments instead of the traditional lawn, or amenity grass. The task of this thesis is interesting as the loss of biodiversity is a serious problem for our society, not the least because it threatens many important ecosystem services. LÄS MER