Sökning: "Svårläkta sår"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden Svårläkta sår.

 1. 1. Patienters upplevelser av omvårdnad vid svårläkta sår : en icke systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Fanny Öhman; Temesgen Wendmagegn; [2023]
  Nyckelord :Chronic ulcer; Nursing care; Patient experience; Patient perspective; Omvårdnad; Patientens upplevelse; Patientperspektiv; Svårläkta sår;

  Sammanfattning : Bakgrund Svårläkta sår kan innebära lidande och sänkt livskvalitet för individen som drabbas samt ökade kostnader för samhället. Sår som inte läker förekommer särskilt bland äldre människor och kan bero på bakomliggande faktorer såsom venös och arteriell insufficiens samt diabetes. LÄS MER

 2. 2. Venösa bensår : Patientens upplevelser av egenvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ida Olsson; Caroline Wesslau; [2022]
  Nyckelord :venösa bensår; egenvård; upplevelser; fysisk aktivitet; kompressionsterapi; patientperspektivet; sjuksköterskans ansvar;

  Sammanfattning : Venös insufficiens är ett sjukdomstillstånd som kan ge upphov till venösa bensår vilket är det vanligaste svårläkta bensåret. Tillståndet kännetecknas av en lång sårläkningsprocess med påtaglig recidivrisk efter utläkt sår. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av smärta vid svårläkta sår : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anja Jansson; Linda Ringblom; [2022]
  Nyckelord :Pain; Patient Experience; Suffering; Wounds; Lidande; Patientupplevelse; Smärta; Sår;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund   Smärta är en vanlig upplevelse bland patienter med svårläkta sår. Smärta är en individuell och subjektiv upplevelse och består av ett antal olika komponenter som kan behandlas för att lindra upplevelsen av smärta. LÄS MER

 4. 4. Att vara mer en bara ett sår : en litteraturöversikt om äldre personerns upplevelse av att leva med venösa bensår

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Gun Ring; Julia Strömqvist Ugan; [2022]
  Nyckelord :Experience; Older persons; Quality of life; Venous leg ulcer; Livskvalitet; Upplevelse; Venösa bensår; Äldre.;

  Sammanfattning : Bakgrund  Venösa bensår är vanligaste typen av bensår och orsakas i de flesta fall av en nedsatt cirkulation i nedre extremitet, venös insufficiens. De venösa bensåren är oftast svårläkta med lång duration och har hög återfallsrisk. En åldrande kropp ger risk för lång läkningsprocess. LÄS MER

 5. 5. Svårläkta bensår  -En litteraturstudie av patienters upplevelser

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jenny Elrich; Malin Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :Patient; Personcentrerad omvårdnad; Svårläkta bensår; Upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svårläkta bensår är sår som sitter nedom knät och inte har läkt på sex veckor. Det finns olika typer av svårläkta bensår, den vanligaste är venösa bensår och innefattar cirka 70 procent av alla svårläkta bensår. Vid behandling kan fokus lätt bli kring såret och patientens upplevelse kan lätt bortses. LÄS MER