Sökning: "Svag form"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden Svag form.

 1. 1. Hur påverkar fysisk aktivitet mentalt välmående hos universitetsstudenter? : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ingeborg Isaksson; Johanna Waara; [2019]
  Nyckelord :Mental health; physical activity; university students; Mental hälsa; fysisk aktivitet; universitetsstudenter;

  Sammanfattning : This study aims to examine the mental well-being and physical activity among university students. And to examine whether it is possible to determine whether there is a significant correlation between these.The sample of the research consists of 55 volunteering students (n=37 female and n=18 male) who study at a state university in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Olikheter inom klassens ram : En enkät- och intervjustudie om variationer av behov i klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Svetlana Grabos; Christina Öberg; [2019]
  Nyckelord :Differentiering; elevers behov; specialpedagog; svag teoretisk begåvning; särbegåvning;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om olikheter inom klassens ram. Studiens forskningsansats var mixed metod. Data samlades in via en enkät och intervjuer. I studien undersöktes lärares stundtals utmanande vardag i klassrum där de behöver förhålla sig till hela klassens behov och enskilda elevernas behov samtidigt. LÄS MER

 3. 3. Hur framställs en person som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck? : En jämförande kvalitativ studie om hur personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck framställs i tidskriften Socionomen år 2002 och år 2018.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Vilda Skagerfält; Frida Forsberg; [2019]
  Nyckelord :heder; intersektionalitet; socialt arbete;

  Sammanfattning : Efter morden på Pela Atroshi, 1999, och Fadime Sahindal, 2002, dominerade en samhällelig debatt där personer som var utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck framställdes utifrån stereotypa föreställningar om framförallt kultur och etnicitet. På senare år har den kulturella framställningen av personen som är utsatt dock kritiserats, där ett intersektionellt förhållningssätt istället förespråkats. LÄS MER

 4. 4. Bestämningsfaktorer till kriminalitet med fokus på effekten av ekonomisk ojämlikhet : En panelstudie över Sveriges län under perioden 2000-2014

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Clara Karlsson Schedvin; Mona Ebadian; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige nådde 2018 den högsta nivån av ekonomisk ojämlikhet och det finns svenska studier som har undersökt sambandet mellan kriminalitet och ekonomisk ojämlikhet på individnivå och därför har vi i vår studie studerat svenska län. Syftet med studien har varit att undersöka och analysera bestämningsfaktorer till kriminalitet med fokus på effekten av ekonomisk ojämlikhet under perioden 2000–2014. LÄS MER

 5. 5. Fint&Fult : En undersökning av hur estetiska omdömen kan argumenteras för rationellt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Jessica Isaksson; [2019]
  Nyckelord :Estetik; argumentation; rationell; Fint; Fult;

  Sammanfattning : Hur kan estetiska omdömen diskuteras rationellt?    Syftet med undersökningen är att uppmärksamma att estetiska värdefrågor faktisk spelar roll i skolan på många nivåer som vid bedömningar, kanoniska urval, i diskussioner och sätt att behandla dessa måste hittas. Därför behöver förståelsen för de estetiska värdenas grund öka och i uppsatsen undersöks hur dessa värden kan argumenteras för rationellt. LÄS MER