Sökning: "Svanenmärkning"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Svanenmärkning.

 1. 1. Signalling commitment to sustainability on the mutual fund market : An investigation of the Swedish equity mutual fund market

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Mattias Andersson; Erik Bernstrup; [2020]
  Nyckelord :Nordic Swan Ecolabel; Equity mutual funds; Signalling; eco-labelling; sustainable investing; Svanenmärkning; Aktiefonder; Signalteori; Eko-märkning; Hållbart investerande;

  Sammanfattning : In the midst of climate change and growing concern about social aspects, investors want to make informed sustainable choices regarding their consumption and investments. Many companies are trying to stay ahead of the curve by engaging in Corporate Social Responsibility. LÄS MER

 2. 2. Har Svanenmärkningen någon effekt på fonders avkastning? : En eventstudie som undersöker huruvida Svanenmärkningen leder till förändringar i avkastning för fonder.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Johannessen; Amanda Johansson; [2020]
  Nyckelord :Svanen; Svanenmärkta fonder; eventstudie; marknadsmodellen; hållbara investeringar; hållbara fonder;

  Sammanfattning : Allt fler väljer att investera och spara långsiktigt i hållbara fonder. Mot bakgrund av detta ämnar denna studie att undersöka hur Svanenmärkningen påverkar fonders avkastning. LÄS MER

 3. 3. Kommunicering och uppfattning av Svanenmärkt denim : En fallstudie av Velour by Nostalgis Svanenmärkta denimprodukter.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jonna Odqvist; Sarah Welikala; [2017]
  Nyckelord :Hållbarhet; kommunikation; miljömärkning; Svanenmärkning;

  Sammanfattning : Textilindustrin arbetar i nuläget med omfattande hållbarhetsarbeten för att motverka den negativa miljöpåverkan som de snabba modecyklerna inom modebranschen bidrar till. Ett sätt för företag att förmedla hållbarhet till kund kan vara genom miljömärkning. LÄS MER

 4. 4. Studie om BREEAM, Miljöbyggnad, Svanenmärkning och GreenBuildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Emil Lindgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie granskar fyra användbara miljöcertifieringssystem för svenska förhållanden. Examensarbetet har gjorts i samarbete med MAF Arkitektkontor AB. Företaget arbetar med arkitektur, byggteknik, inredning och projektledning. Syftet med arbetet är att belysa läsaren om Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och Svanen. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsarbete inom den svenska hotellnäringen : En komparativ studie om hur två hotellkedjor arbetar med hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Jenna Troberg; Malin Pettersson; [2016]
  Nyckelord :Sustainable tourism; sustainability measures; CSR; communication; brands.; Hållbar turism; hållbarhetsåtgärder; hållbarhetsarbete; CSR; kommunikation och varumärken.;

  Sammanfattning : I och med att konkurrensen och resandet ökat krävs det idag att aktörer inom turismbranschen hittar nya sätt att locka resenärer på. Varumärkesstrategier har därför expanderats och innefattar idag även företagets värderingar. LÄS MER