Sökning: "Svanenmärkta fonder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Svanenmärkta fonder.

  1. 1. Har Svanenmärkningen någon effekt på fonders avkastning? : En eventstudie som undersöker huruvida Svanenmärkningen leder till förändringar i avkastning för fonder.

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Josefine Johannessen; Amanda Johansson; [2020]
    Nyckelord :Svanen; Svanenmärkta fonder; eventstudie; marknadsmodellen; hållbara investeringar; hållbara fonder;

    Sammanfattning : Allt fler väljer att investera och spara långsiktigt i hållbara fonder. Mot bakgrund av detta ämnar denna studie att undersöka hur Svanenmärkningen påverkar fonders avkastning. LÄS MER