Sökning: "Svante Knutsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Svante Knutsson.

 1. 1. Upplevelser av simuleringsträning vid vård av akut sjuka barn

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Alexandra Bjur; Svante Knutsson; [2020]
  Nyckelord :communication; multiprofessional teams; security; simulation based training; kommunikation; multiprofessionella team; simuleringsträning; trygghet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn identifieras som en grupp som är extra känsliga för att drabbas av vårdskador. För att minska risken för vårdskador behöver personalen kunna samarbeta i team samt ha bra redskap för att kommunicera. Simulering beskrivs som en metod där träning av detta utförs i en säker miljö som efterliknar verkligheten. LÄS MER

 2. 2. Att ge bort en del av sig själv : upplevelsen av att vara organdonator

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Svante Knutsson; [2008-06-03]
  Nyckelord :Organdonation; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng/Omvårdnad – eget arbete.... LÄS MER