Sökning: "Svante Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Svante Nilsson.

 1. 1. Kan variabler avseende tal och språk vid 7 års ålder förutsäga läsförmågan vid 10 års ålder hos barn med unilateral läpp- käk- gomspalt?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Linnéa Nilsson; Andela Celikovic; [2023]
  Nyckelord :Unilateral läpp- käk- och gomspalt; läsförmåga; fonologisk medvetenhet; lexikal variation; procent korrekta konsonanter; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Studiens syfte var att öka kunskapen om relationen mellan tal och språk vid 7 års ålder och läsförmågan vid 10 års ålder hos barn med unilateral läpp- käk-och gomspalt (LKG). Metod: Det var 59 barn i 7 års ålder som testades med Bussagan, FONOLEK och SVANTE av logopederna vid de olika LKG-centra. LÄS MER

 2. 2. Möjligheterna att implementera bio-CCS och CCS på Högdalenverket : En fallstudie över fyra olika koldioxidavskiljningsteknologier och deras kompatibilitet på Högdalenverket med avseende på tekniska, ekonomiska, miljömässiga och energirelaterade aspekter.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Emma Nilsson; Evelina Östlund; [2021]
  Nyckelord :CCS; bio-CCS; BECSS; aminteknologi; Hot Potassium Carbonates; Compact Carbon Capture; Svante; kraftvärmeverk; avfallsförbränning; koldioxidavskiljning;

  Sammanfattning : Increased carbon dioxide in the atmosphere has raised the attention to Carbon Capture and Storage (CCS). Stockholm Exergi is a company conducting research on CCS and bio-CCS, a form of CCS where biogenic CO2 is captured. LÄS MER

 3. 3. Factors influencing readiness of adopting AI : A qualitative study of how the TOE framework applies to AI adoption in governmental authorities

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Louise Stenberg; Svante Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Natural Language Processing; TOE-Framework; Adoption; Ethics; Governmental Authorities; Artificiell Intelligens; Språkmodeller; TOE-Ramverk; Adoption; Etik; Myndigheter;

  Sammanfattning : Artificial intelligence is increasing in interest and it is creating value to many organizations world-wide. Due to the potential, governmental authorities in Sweden who work with large volumes of text documents are interested in natural language processing models, which is a sub field of AI and have started to incorporate it to their organizations. LÄS MER

 4. 4. Fallstudie i utvecklande av ett molnbaserat informationssystem på ett mindre IT-företag

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Svante Nilsson; Christian Nunez Morales; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This work explores how cloud-based software can be developed and implemented for a small IT company and what potential it unlocks. More specically, the case is being investigated to replace an information system that handles personal datafrom potential testpilots at Smartson. LÄS MER

 5. 5. Extern förvaltning av ägarlägenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Johan Benjaminsson; Svante Nilsson; [2009]
  Nyckelord :Ägarlägenhet; ägarlägenhetsfastighet; samfällighetsförening; gemensamma utrymmen; gemensamhetsanläggning; förvaltning; extern förvaltning; bostadsrätt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER