Sökning: "Svante Svensson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Svante Svensson.

 1. 1. Estimating the Swedish Phillips Relationship in a Markov-Switching Vector Autoregression

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Svante Midander; Sebastjan Wassermeyer; [2015]
  Nyckelord :Markov-switching; Phillips curve; Vector autoregression; Inflation expectations; Non-linear time series models;

  Sammanfattning : The Swedish Phillips relationship was recently examined by Svensson (2015), who found that the long-run trade-off is downward-sloping. Hence, there is an unemployment cost of inflation. He argues that this has occurred because inflation expectations are anchored to the inflation target, while average inflation has deviated from the target. LÄS MER

 2. 2. Entreprenören i servicebranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Lars Jacobsson; Fredrik Svensson; Jimmy Heijel; [2007]
  Nyckelord :nyckelord: entreprenören; serviceentreprenören; servicebranschen; service management; kontrollens lokalisering; innovationsförmåga; riskhantering; prestationsbehov och intuition. key words: entrepreneur; hosptalityentrepreneur; service entrepreneur; the service sector; independence; locus of control; innovation; risk-management; need for achievement and intuition.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning (for english: scroll down) Titel: Entreprenören i servicebranschen Seminariedatum: 2007-05-31, 2007-06-01 Kurs: SMT302 Kandidatuppsats 10p Författare: Jimmy Heijel, Lars Jacobsson, Fredrik Svensson Handledare: Elin Bommenel, Carl R. Hellberg Nyckelord: Entreprenören, serviceentreprenören, servicebranschen, service management, kontrollens lokalisering, innovationsförmåga, riskhantering, prestationsbehov och intuition. LÄS MER