Sökning: "Svea Erik"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Svea Erik.

 1. 1. Den villfarande studenten. Rättsprocessen mot Erik Molin 1734-1739

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Marcus Ericson; [2012-06-27]
  Nyckelord :Erik Molin; Sweden; 18th century; pietism; view of man; concept of society;

  Sammanfattning : This study investigates the judicial process against Erik Molin, a clerk and former theology student at the University of Uppsala 1734-1739. The main purpose has been twofold; first to investigate the legal process through the various judicial bodies and secondly to analyze the ideas and conceptions about man and society expressed by the authorities and Erik Molin. LÄS MER

 2. 2. Ett spel för galleriet? : Historiska, framtida och nutida problem med lotterilagens främjandeförbud.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Erik Lindgren; [2012]
  Nyckelord :Lotterilagen; främjandeförbudet; konkurrensrätt; direkt effekt; FEUF; EUD; EU-domstolen; HD; främjande; Gerdin; Sjöberg;

  Sammanfattning : Regleringen av spelmarknaden i allmänhet och främjandeförbudet i synnerhet har i ett flertal fall varit föremål för prövning av svenska domstolar. Dessa har framförallt gällt publicering av reklam till förmån för utländska spelbolag och såväl tryck- som yttrandefrihetsrättsliga intressen har vägts mot, och sedermera också bedömts väga tyngre än lotterilagens främjandeförbud. LÄS MER

 3. 3. Förstudie och hållfasthetsanalys avenergiupptagande kölinfästningav komposit för segelbåtar

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Erik Ejdepalm; Andreas Lundqvist; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Grundstötningar med segelbåtar ger ofta upphov till omfattande skador med dyra reparationer som följd. De senaste åren har kostnaderna i samband med grundstötningar ökat, vilket ytterligare aktualiserar frågan hur kölens infästning är konstruerad. LÄS MER

 4. 4. Ny kölkonstruktion på segelbåtar

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Erik Reinholdson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Master Thesis is a product development project that has been carried out in cooperation withSvea Teknik AB. The company has developed an apparatus for attachment of a keel to a hull base ofa boat. The purpose for this thesis has been to compare a new concept of keel attachment incomposite material to thetraditionaldesign solution. LÄS MER