Sökning: "Sven Allan"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sven Allan.

 1. 1. Linjenät- och bussterminalutformning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Admir Vejzovic; Viktor Stojanovski; [2013]
  Nyckelord :bussterminal; utformning; placering; lth; väg- och gatuutformning; trast; samhällsanalys; koprivnica; kroatien; utlandet; examensarbete; balkan; kollektivtrafik; eu-projekt; bytespunkt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study investigates the possibility of implementing a public transport system in the Croatian city Koprivnica. In 2000 Koprivnica signed the Aalborg Declaration that commits the city to work towards a sustainable development of the city including upgrading pedestrian and bicycle pathway. LÄS MER

 2. 2. UNGDOM - LÄRDOM - MANDOM : Föreningen för befrämjandet av skolungdomens vapenövningar 1868-1918

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Sven-Allan Eklund; [2012]
  Nyckelord :Vapenövningar; Skolungdom; Obligatorium;

  Sammanfattning : Ungdom, lärdom och mandom under 1800-talets andra hälft och långt in på 1900-talet innebar att landets manliga skolelever, från 1863, ålades att i den ordinarie skolan delta, inte bara i gymnastik, utan också i militära vapenövningar. Drivkraften för detta var dels denationalistiska strömningar som var starka under denna period, dels det manlighetsideal som då också rådde och som innebar att mannen beskyddar, kvinnor och barn blir beskyddade. LÄS MER

 3. 3. Nyttan med RFID i IKEAs försörjningskedja - Ett sätt för IKEA att uppnå spårbarhet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Sven Morén; Jesper Samuelsson; [2002]
  Nyckelord :Spårbarhet; Märkningssystem; RadioFrekvent IDentifikation Information; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel - Nyttan med RFID i IKEAs försörjningskedja - Ett sätt för IKEA att uppnå spårbarhet. Författare - Sven Morén Jesper Samuelsson Handledare - Mats Johnsson, Universitetslektor vid institutionen för förpackningslogistik, Lunds Tekniska Högskola. LÄS MER