Sökning: "Sven Anér"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sven Anér.

  1. 1. På Spaning med Sven Anér - En analys av litterära grepp i Sven Anérs Polisspåret

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

    Författare :Dennis Lundström; [2021]
    Nyckelord :Sven Anér; Polisspåret; Främmandegöring; Bekantgöring; Palmemordet; Languages and Literatures;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker litterära grepp i Sven Anérs bok Polisspåret. Genom att identifiera och analysera skönlitterära tekniker i ett verk som ligger på gränsen mellan skönlitteratur och sakprosa har undersökningen som mål att förklara vilka funktioner greppen fyller för författaren. LÄS MER