Sökning: "Sven Anders Bergman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sven Anders Bergman.

  1. 1. I nationens litterära minne : Synen på Sven Lidmans romaner Stensborg och Huset med de gamla fröknarna i presskritiken och litteraturhistorien

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

    Författare :Sylve Svensson; [2011]
    Nyckelord :Sven Lidman; tuiotalister; klassiker; receptionsstudie;

    Sammanfattning : Abstract Sven Lidman växte upp i blygsamma förhållanden, men blev med tiden en offentlig person, en ’kändis’ i sin samtid. Han var en av det begynnande 1900-talets mest uppmärksammade författare, vars diktsamlingar och romaner väckte sensation hos samtidskritiken. LÄS MER