Sökning: "Sven Blom"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sven Blom.

 1. 1. Bäste Herr Blom. : Svenska främlingslegionärers röster från västfronten.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Carl Olsson; [2019]
  Nyckelord :The Great War. Letters from soldiers. Volunteers in the French Foreign Legion. Swedish soldiers. English soldiers. Tommie Askew.; Det första världskriget. Franska Främlingslegionen. Svenska soldater. Svenska frivilliga. Frivilliga svenska soldater. Brev. Soldatbrev. Västfronten. Tommie Askew. Sven Blom. Ivan Lönnberg. Elow Nilson. Olof Edman.;

  Sammanfattning : This essay attempts to bring the experiences of eight soldiers to light, seven of them Swedish and one English, that took part in the fighting on the western front as volunteers in the French foreign legion during World War One. The main source material consists of letters sent between these soldiers and another Swedish ex-foreign legionnaire, Sven Blom, both during Mr. LÄS MER

 2. 2. ”Tideräkning” : En mikrohistorisk studie av den f.d. främlingslegionären Sven Bloms tankar, minnen och leverne efter sitt deltagande i det stora kriget.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Carl Olsson; [2019]
  Nyckelord :Sven Blom; Svenska frivilliga; Svenska kolonin i Paris; Svenska Klubben; Svenska societeten; Mikrohistoria; Mentalitetshistoria; Rolf de Maré; Nils Dardel; Thora Dardel; Första världskriget; Mellankrigstiden; Främlingslegionen; Svenska främlingslegionärer; Svenskar i krig; Svenskar i Paris; Minnen efter krig; Dagböcker; Brev.;

  Sammanfattning : This essay examines the final part of the life of former volunteer foreign legionary Sven Blom, and is part of a project which started in 2017 with my first essay: Red Trousers and Watery Mud. : Sven Blom’s Experience of the First World War: a Case-study, which explores the Swedish volunteer Sven Bloms’ experience of the First World War in the French foreign legion. LÄS MER

 3. 3. Röda byxor och vatten till knäna : En fallstudie i Sven Bloms upplevelse av det första världskriget.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Carl Olsson; [2017]
  Nyckelord :Det första världskriget; Krigsdagböcker; Den franska främlingslegionen; Frivilliga svenska soldater;

  Sammanfattning : This essay explores a previously rather unexplored part of Swedish military history in the form of a Swedish volunteer in the great war named Sven Blom. The essay focuses on his mindset and thoughts regarding the war, his part in it as a combatant, and how these experiences changed his mindset regarding the war over time. LÄS MER