Sökning: "Sven Davidson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sven Davidson.

 1. 1. Ursprungsmärkning av slaktkyckling : en tillgång eller belastning för uppfödare

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Sven Ohlson; [2013]
  Nyckelord :ursprungsmärkning; slaktkyckling; produktens nivåer; gårdsnivå; servicekoncept; varumärkesbyggande;

  Sammanfattning : Under vintern och våren 2013 rullades en livsmedelsskandal upp som innebar en stor förvirring och osäkerhet kring ursprunget och härkomsten av livsmedel. Omfattningen av fusket och vilka åtgärder som blir aktuella under längre sikt för att komma till rätta med problemet är i dagsläget under utredning. LÄS MER

 2. 2. Äganderättslägenheter : En studie om vilka faktorer som hindrar ägarlägenheterna att slå igenom på den svenska bostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Emma Davidson; Emilia Bjuvensjö; [2012]
  Nyckelord :Äganderättslägenheter;

  Sammanfattning : Bachelor of Science, Construction and real estate economics at the University of Halmstad, Sweden, 2012. Author: Emilia Bjuvensjö and Emma Davidson Advisor: Sven-Ola CarlssonExaminer: Kent Sahlgren Title: Condominiums – A study of what factors are preventing condominiums from having a breakthrough on the Swedish housing market. LÄS MER