Sökning: "Sven Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Sven Eriksson.

 1. 1. Real-time kinematic positioning of UAS- possibilities and restrictions

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för rymd- och geovetenskap

  Författare :Sven Eriksson; [2016]
  Nyckelord :UAS; RTK; Emlid Reach; drone.;

  Sammanfattning : A pair of RTK capable GNSS receivers (Emlid Reach) and related software (RTKLIB)are used in order to get better position estimates for UAS (unmanned aircraftsystem) applications. Necessary correction data are either sent in real-time betweenthe receivers through a network realized by two Raspberry Pis or downloaded aftera flight for post-processing. LÄS MER

 2. 2. Aktierekommendationer i en ny tid : Podcasts på den finansiella marknaden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/UniversitetsförvaltningenLinnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alexander Palm; Adam Sjögren; [2016]
  Nyckelord :Price pressure hypothesis; information hypothesis; effektiva marknader; behavioural finance; marknadsfunktion; informationskanal; aktierekommendationer; podcasts; handelsvolym och handelsavslut.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Magisteruppsats för Civilekonomexamen i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Växjö, 2016.   Författare Alexander Palm & Adam Sjögren   Handledare Christopher Von Koch & Katarina Eriksson   Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin   Titel: ”Aktierekommendationer i en ny tid – podcasts på den finansiella marknaden”   Bakgrund & problem: Aktierekommendationer ges traditionellt ut av diverse banker och analyshus. LÄS MER

 3. 3. Barn med ADHD i skolan : En intervjustudie med pedagoger som undervisar elever med ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sven Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Pedagogiska strategier; arbetssätt; struktur; stöd; hjälpmedel; kunskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur man arbetar pedagogiskt med elever som är diagnostiserade med dysfunktionen ADHD i årskurserna 2-4 i grundskolan. Studien vill utifrån ett resursperspektiv närmare granska pedagogers arbete med elever som har en ADHD-diagnos. LÄS MER

 4. 4. Rethinking the balance sheet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Åström; Hugo Oftedal; Victor Sven Estwall; [2015]
  Nyckelord :balance-sheet compositions; regression analysis; corporate finance; firm performance; Return on assets; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title Rethinking the balance sheet Seminar date 05 June 2015 Course FEKH89, degree project undergraduate level, Business Administration, 15 university credit points, ECTS Authors Victor Estwall, Hugo Oftedal and Andreas Åström Advisor Tore Eriksson Keywords Return on assets, firm performance, corporate finance, regression analysis, balance-sheet compositions Purpose The aim of this study is to investigate what firm specific variables affect return on assets during a time of economic recession. The study also aims to analyze potential differences in these variables between firms in the industrial and technology sector. LÄS MER

 5. 5. Wireless Transmission of HDMI signals

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

  Författare :Rosén Jacob; Sven Eriksson; Mikael Larsson; [2013]
  Nyckelord :HDMI; wireless; FPGA; Radio;

  Sammanfattning : A growing trend of physical separation of digital content and human interfaces is driving the demand for wireless solutions for streaming high bit rate data from one unit to another. This gives the end user freedom of placing equipment wherever wanted without any thought of problems with cables. LÄS MER