Sökning: "Sven Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Sven Eriksson.

 1. 1. Aktierekommendationer i en ny tid : Podcasts på den finansiella marknaden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/UniversitetsförvaltningenLinnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alexander Palm; Adam Sjögren; [2016]
  Nyckelord :Price pressure hypothesis; information hypothesis; effektiva marknader; behavioural finance; marknadsfunktion; informationskanal; aktierekommendationer; podcasts; handelsvolym och handelsavslut.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Magisteruppsats för Civilekonomexamen i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Växjö, 2016.   Författare Alexander Palm & Adam Sjögren   Handledare Christopher Von Koch & Katarina Eriksson   Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin   Titel: ”Aktierekommendationer i en ny tid – podcasts på den finansiella marknaden”   Bakgrund & problem: Aktierekommendationer ges traditionellt ut av diverse banker och analyshus. LÄS MER

 2. 2. Barn med ADHD i skolan : En intervjustudie med pedagoger som undervisar elever med ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sven Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Pedagogiska strategier; arbetssätt; struktur; stöd; hjälpmedel; kunskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur man arbetar pedagogiskt med elever som är diagnostiserade med dysfunktionen ADHD i årskurserna 2-4 i grundskolan. Studien vill utifrån ett resursperspektiv närmare granska pedagogers arbete med elever som har en ADHD-diagnos. LÄS MER

 3. 3. Rethinking the balance sheet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Åström; Hugo Oftedal; Victor Sven Estwall; [2015]
  Nyckelord :balance-sheet compositions; regression analysis; corporate finance; firm performance; Return on assets; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title Rethinking the balance sheet Seminar date 05 June 2015 Course FEKH89, degree project undergraduate level, Business Administration, 15 university credit points, ECTS Authors Victor Estwall, Hugo Oftedal and Andreas Åström Advisor Tore Eriksson Keywords Return on assets, firm performance, corporate finance, regression analysis, balance-sheet compositions Purpose The aim of this study is to investigate what firm specific variables affect return on assets during a time of economic recession. The study also aims to analyze potential differences in these variables between firms in the industrial and technology sector. LÄS MER

 4. 4. The Balancing Robot Challenge – To Balance a Two-Wheeled Robot

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Jonas Eriksson; Sven Lindqvist; Erik Lundquist; Michael Raun; Martin Skande; Daniel Skarp; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar framtagningen av en autonom robot, som balanserandes på två hjul,dels skall kunna stå stilla och bevara sin position, samt även kunna förflytta sig en given sträcka,läsa av en mållinje, och därefter återigen fixera sin position.Med i rapporten finns även utförliga beskrivningar av, och beräkningar vid implementation avsensorer och dess filter, reglersystem, motordrivkretsar, samt konstruktionsanvisningar som ärnödvändiga vid utformning av en funktionsduglig prototyp. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföring och distribution av ett internationellt varumärke : En fallstudie av Kosta Boda

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Johan Eriksson; Sven Sigurdson; [2010]
  Nyckelord :marknadsföring; varumärke; globalt varumärke; globalt; internationellt;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur ett företag kan arbeta med marknadsföringen av sitt varumärke på en internationell marknad för att framgångsrikt upprätthålla och förmedla dess kärnvärden. I denna uppsats har vi valt att använda oss av en kvalitativ fallstudie för att ge läsaren en djupgående bild av företaget Kosta Boda och deras marknadsföring av varumärket på den internationella marknaden. LÄS MER