Sökning: "Sven Gode"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sven Gode.

  1. 1. Hvordan vurderer behandlere god sosial kapital som beskyttelsesfaktor for alkoholproblematikk hos unge voksne i behandling? : En intervju-undersøkelse av behandlere ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen i Oslo

    Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

    Författare :Sven Ivar Olsen; [2012]
    Nyckelord :god sosial kapital; beskyttelsesfaktorer; unge voksne; høyt alkoholforbruk; alkoholbehandling; høy sosioøkonomisk status; høy utdannelse; gode nettverk som er reproduserende; Oslo vestkant.;

    Sammanfattning : .... LÄS MER