Sökning: "Sven Hammarström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sven Hammarström.

  1. 1. Till lust att le med FMT : Att se det stora i det lilla

    M1-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakultetenKarlstads universitet

    Författare :Sven Hammarström; [2009]
    Nyckelord :FMT-metoden; musikterapi; autism; Rett syndrom; lust; dagligverksamhet;

    Sammanfattning : Med mitt examensarbete vill jag förklara vad FMT-metoden är. Jag berättar kort musikterapins historia och jag ger också en förklaring på metoden. Förklarar kort Rett syndrom och autism. Jag beskriver vidare mitt praktikarbete där jag valt att undersöka vad det är i metoden som gör att det känns meningsfullt för adepten. LÄS MER