Sökning: "Sven Isaksson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sven Isaksson.

 1. 1. The Rise of China: Competing or Complementary to DAC Aid Flows in Africa?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Louise Granath; [2016-10-03]
  Nyckelord :Foreign aid; China; donor coordination; bilateral DAC; Africa;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. Bilden av demokratin : En innehållsanalys av hur tre läroböcker i samhällskunskap 1b beskriver demokratin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sven-Göran Isaksson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Riskfaktorer för alkohol- och narkotikamissbruk med fokus på familjefaktorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sven Isaksson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka riskfaktorer för grad av alkohol- och narkotikamissbruk ochför tungt alkohol- och narkotikamissbruk med fokus på familjefaktorer i ett svensktsampel av 14079 missbrukare. Deltagarna hade blivit intervjuade med AddictionSeverity Index (ASI) på 51 kommunala missbruks- och beroendeenheter. LÄS MER