Sökning: "Sven Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Sven Karlsson.

 1. 1. En kvittoskannare Implementering av optisk teckenigenkänning för Android-enheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Josefina Andreasson; Mattias Fridén; Cecilia Geijer; Johan Gustavsson; Johannes Jansson; Anton Karlsson; [2014-02-27]
  Nyckelord :Android; OCR; Receipts; Agile development;

  Sammanfattning : Rapporten är ett kandidatarbete som utfördes under våren 2013 vid Institutionen för Data- och Informationsteknik, Chalmers Tekniska Högskola. I rapporten beskrivs utvecklingen av en applikation för att fotografera kvitton och med hjälp av optisk teckenigenkänning lagra informationen från dem på en smart mobiltelefon. LÄS MER

 2. 2. Påverkar Självutvärdering Kvalitén på Idéer vid Idégenerering

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sven-Olof Karlsson; [2014]
  Nyckelord :kreativitet; idégenerering; brainstorming; utvärdering; geneplore; creativity; evaluation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om självevaluering påverkar kvalitén på idéer vid idégenerering. Skillnaden mellan självutvärdering och expertutvärdering undersöktes och Geneplore validerades. Experimentet hade 59 deltagare, 30 deltagare i 14 experimentgrupper och 29 deltagare i 13 kontrollgrupper. LÄS MER

 3. 3. Kungliga kulturstiftelser, mecenater, skatteregler och deras kulturpolitiska betydelse

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Charlotte Lewin; [2013]
  Nyckelord :Royal Foundations; Culture foundations; philanthropist and Swedish tax legislation;

  Sammanfattning : This essay is about the Swedish Royal Foundations and especially the culture foundations. The Swedish Royal Foundations in culture are four. I’ve also made a short background about Royal engagement through foundations in history. I’ve given examples on what Royals in Sweden have done in the past and what they do today. LÄS MER

 4. 4. Kreditbedömning med kassaflödesanalys : En studie av Länsförsäkringar Älvsborg/L Finans AB

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Johan Elofsson; Sven Arne Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Cash flow analysis; business lending; credit rating; financing; Kreditbedömning; kassaflödesanalys; kreditbedömningsprocessen; Länsförsäkringar;

  Sammanfattning : BakgrundBankers kreditgivning till företag föregås av en noggrann granskning och kontroll av företagets status. För att sänka riskerna till en acceptabel nivå används olika bedömningsverktyg. Kreditbedömingen skiljer sig dock mellan olika banker. LÄS MER

 5. 5. Effektiv ordinlärning? : En studie av aktiv ordinlärning i engelska inom gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Sven-Göran Karlsson; [2012]
  Nyckelord :ordinlärning; ordkunskap; ordförråd; engelska; främmande språk;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to discuss and compare different ways of learning new words and expanding your vocabulary in a foreign language. This is done by an examination of relevant literature and available research, as well as by an empirical study with two upper secondary school classes, in which two different methods are put to the test: one traditional method of the kind that is found to be most common in second language acquisition, and one designed to take existing research into account. LÄS MER