Sökning: "Sven Lidemyr"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sven Lidemyr.

  1. 1. Mätgivardynamik: modellering, simulering och experimentell validering av systemdynamik för ett kopplat nivåmätsystem i en BWR anläggning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

    Författare :Sven Lidemyr; [1980]
    Nyckelord :Technology and Engineering;

    Sammanfattning : .... LÄS MER