Sökning: "Sven Nelson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sven Nelson.

  1. 1. Hur påverkar goodwillnedskrivningar företags kreditbetyg? : - en kvantitativ undersökning av europeiska företag

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Danilo Jovanovic; Sven Nelson; [2019]
    Nyckelord :IAS 36; goodwill impairment; bond ratings.; IAS 36; goodwillnedskrivning; kreditbetyg.;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Titel: Hur påverkar goodwillnedskrivningar företags kreditbetyg? - en kvantitativ undersökning av europeiska företag   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi   Författare: Danilo Jovanovic och Sven Nelson   Handledare: Jan Svanberg   Datum: 2019 - juni   Syfte: År 2005 blev tillämpningen av IASB:s kontroversiella och värdebaserade redovisningsstandard IFRS obligatorisk för europeiska noterade bolag, genom en förordning antagen av Europarlamentet. Med tiden har allvarlig kritik kommit att riktats mot utformningen av standarden, då den inbegriper en hög grad subjektivitet i samband med goodwillnedskrivningar. LÄS MER