Sökning: "Sven Pellbäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sven Pellbäck.

  1. 1. Mediedrev : en demokratisk förutsättning eller ett politiskt fall?

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

    Författare :Nadja Forsberg; Ida Alm Pellbäck; [2011]
    Nyckelord :mediedrev; journalistik; politik;

    Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att se hur journalistiken förändrats vid rapporteringen i politiska mediedrev 1995- 2010. Vi ska också titta på hur mediedrev som fenomen har förändrats under samma tid. LÄS MER