Sökning: "Sven Petersson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sven Petersson.

 1. 1. Alkohol på idrottsevenemang : En kvantitativ studie om sambandet mellan vuxnas alkoholkonsumtion på idrottsevenemang och gymnasieungdomars attityd till alkohol

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Max Hedberg; Sven Petersson; [2014]
  Nyckelord :alcohol; sports events; adolescents; attitude; alkohol; idrottsevenemang; ungdomar; attityd;

  Sammanfattning : The purpose of this quantitative study was to examine the relation between sporting events, where alcohol is served, and the attitude towards alcohol among adolescents. We conducted a survey with 195 respondents, all of whom was students of Swedish upper secondary school. The respondents were between 15 and 18 years of age. LÄS MER

 2. 2. Internrevisorernas mandat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Marie Bertilsson; Elin Petersson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Civilekonomuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, VT 2013 Författare: Marie Bertilsson och Elin Petersson Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin Examinator: Anna Stafsudd Titel: Internrevisorernas mandat Bakgrund: Internrevision är en oberoende och objektiv försäkrans- och konsultaktivitet vilken utformas för att tillföra organisationer värde. Historiskt sett har internrevisionen legat i externrevisionens skugga och det var inte förrän 1941 som internrevisionen fick sitt stora genomslag. LÄS MER

 3. 3. Simulation of Phase Contrast MRI Measurements from Numerical Flow Data

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för medicinsk teknikTekniska högskolan

  Författare :Sven Petersson; [2008]
  Nyckelord :MRI; phase contrast; blood flow; simulation; stenosis; CFD; wall shear stress; turbulence;

  Sammanfattning : Phase-contrast magnetic resonance imaging (PC-MRI) is a powerful tool for measuring blood flow and has a wide range of cardiovascular applications. Simulation of PC-MRI from numerical flow data would be useful for addressing the data quality of PC-MRI measurements and to study and understand different artifacts. LÄS MER