Sökning: "Sven Se"

Visar resultat 1 - 5 av 484 uppsatser innehållade orden Sven Se.

 1. 1. Förskollärares uppfattningar om lågaffektivt bemötande för barn i åldrarna tre till fem år.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Rebecka Heijmahn; Elina Otterberg; [2024-02-27]
  Nyckelord :lågaffektivt bemötande; förhållningssätt; stress; Bo Hejlskov Elvén; förskola; pedagoger; Sven Persson;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi förskollärares uppfattningar och tidigare kunskaper kring att arbeta med lågaffektivt bemötande såväl som förhållningssätt som konflikthanteringsmetod. Vi kan se att pedagoger idag är mer stressade och vi vill ta reda på vilket sätt lågaffektivt bemötande kan skapa ett lugn och en trygghet för alla pedagoger och barn. LÄS MER

 2. 2. Kontrollens vara eller inte vara? En jakt på det levande.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Hanna Göland; [2023-07-03]
  Nyckelord :skådespelare; skådespeleri; föreställningsperiod; spelperiod; återskapa; upprepa; kontroll; avspänning; preparation; förberedelse; acceptans;

  Sammanfattning : På vilket sätt bör skådespelaren arbeta för att leverera en föreställning kväll efter kväll? Hur kan jag och ensemblen tillsammans förhålla oss till det överenskomna, men samtidigt vara närvarande i vad som händer i stunden, och hålla föreställningen levande? Arbetet utgår bland annat från praktiska undersökningar under min praktikperiod på Östgötateatern och samtal med skådespelarna Jesper Barkselius och Lisa Lindgren. Jag har även inspirerats av texter ur böcker som bland annat Skådespelarens musikalitet av Sven Bjerstedt där han intervjuat skådespelare om skådespeleri i relation till det levande och vad det är att spela en föreställning. LÄS MER

 3. 3. Do you want to swap? A study of the liquidity risk in the SEK interest rate swap market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktor Edberg; Carl Hjelmqvist; [2023-06-29]
  Nyckelord :Bao; Pan; Wang indicator; Determinants; Dimensions of liquidity; Forward Rate Agreement; Fundamental Review of the Trading Book; Generalized least squares; Interest Rate Derivative; Interest Rate Swap; Liquidity horizon; Liquidity risk premium; Market liquidity; SVEN spread; Swap Spread; Swedish Government benchmark bond; Treasury-Eurodollar; Turnover ratio; Turnover-per-day; Volume-adjusted intraday volatility;

  Sammanfattning : Interest rate swaps are one of the world’s most essential interest rate derivatives. It is therefore important to understand the pricing of these agreements, and how the market is functioning. LÄS MER

 4. 4. Det idylliska kaoset

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Lukas Olsson; [2023]
  Nyckelord :Nyckelord: Pastoral; pastoralt ideal; idyllromantik; barnlitteratur; moderniseringsprocesser; natur; civilisation; sekelskiftet 1900; 2000-talet; litteraturvetenskap; idéhistoria; kaos. Key words: Pastoral; pastoral ideal; idyllic romanticism; children’s literature; modernization processes; nature; turn of the 19th and 20th centuries; 21st century; literary studies; history of ideas; chaos.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine idyllic romanticism and pastoral ideals in Swedish children’s literature from two distinct periods of history: the turn of the 19th and 20th centuries, and the 21st century. During the turn of the 19th and 20th centuries, Sweden underwent a radical societal change from an agricultural society to an industrial one. LÄS MER

 5. 5. Parentage Assignment using genetic markers in the common carp (Cyprinus carpio)

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Sven Kristian Feddersen; [2023]
  Nyckelord :single nucleotide polymorphism; Parentage Assignment; aquaculture; genetic markers;

  Sammanfattning : This study investigated the effect of varying single nucleotide polymorphisms (SNPs) marker density, error threshold selection, and different SNP selection strategies on parentage assignment accuracy in carp populations. Using a marker set of 15,615 SNPs, we found a positive correlation between the quantity of SNP markers and the accuracy of parentage assignments, consistent with existing literature. LÄS MER