Sökning: "Sven Ström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sven Ström.

 1. 1. Nutida konstmusikens ljuddjur : En receptionsstudie av Sven-David Sandström och Anders Hillborgs musik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Hanna Fredholm; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Hanna Fredholm: Nutida konstmusikens ljuddjur – En receptionsstudie av Sven-David Sandström och Anders Hillborgs musik. Uppsala Universitet: Institutionen för musikvetenskap, C-uppsats, 2011. Studier om konstmusik är vanliga och genrens historia har bearbetats och diskuterats vid många tillfällen. LÄS MER

 2. 2. Oscar Wildes porträtt : En receptionsanalys av Oscar Wildes Dorian Grays porträtt i svensk press.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Minna Schwan; [2011]
  Nyckelord :Reception; Oscar Wilde; Dorian Grays porträtt; dagspress; arbetarpress; Brand; Fredrik Ström; Social-Demokraten; Oscar Levertin; Svenska Dagbladet; Jacobine Ring; Nya Dagligt Allehanda; Sven Söderman; Stockholms Dagblad;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka recensionerna av Oscar Wildes Dorian Grays porträtt i svenska dagstidningar under utgivningsåret av den svenska översättningen (1905). Utöver att dagspressens artiklar analyseras, ges en djupare inblick av Wildes mottagande genom en undersökning av andra artiklar om Wilde år 1905, av arbetarpressens mottagande och Uppsala Universitetsbiblioteks intag av boken. LÄS MER