Sökning: "Sven Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Sven Svensson.

 1. 1. Vart är vi på väg? Kemikurser för vuxna på distans, ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sven Boström Svensson; [2019]
  Nyckelord :Adult Learning; Distance Education; Chemistry Education;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to examine how distance education is different from regular education, what problems arise from these differences and what strategies maya id in solving those. This should be seen in the light of a reported increase in the demand for flexible courses for educating adults and an ongoing development project. LÄS MER

 2. 2. Att utforma en plats i en historisk miljö : ett gestaltningsförslag för en ny utemiljö kring Café Mandeltårtan i Ronneby

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Svensson; [2017]
  Nyckelord :Café Mandeltårtan; Ronneby Brunnspark; historisk miljö; gestaltning; bevarande; plats;

  Sammanfattning : Denna uppsats med tillhörande gestaltningsförslag tar sin utgångspunkt i en historisk miljö i anslutning till Ronneby Brunnspark. På platsen ligger idag ett populärt café. Min uppgift har varit att göra ett gestaltningsförslag för utemiljön kring cafébyggnaden. LÄS MER

 3. 3. Individen och organisationen - En kvalitativ studie om en äldreorganisation och dess personal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elias Rodman; Sven Svensson; [2016]
  Nyckelord :Elderly care; caregiver; job satisfaction; health; stress; human resources; organization theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the health and job satisfaction in Swedish elderly care. The data was collected by doing semi-structured interviews with employees at an elderly care facility in an average sized Swedish city. LÄS MER

 4. 4. Att skapa ett intresse för böcker handlar ju om att man själv älskar det : En studie om bilderbokens fysiska plats på förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Sven Liljedahl; Madelene Svensson; [2016]
  Nyckelord :Bilderboken; bilderboksmiljö; verktyg för lärande; förhållningssätt; synlighet; plats;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett antal förskollärare och deras bilderboksmiljöer undersöka vilken fysisk plats bilderboken har i dessa miljöer. Studien uppkom utifrån tankar kring en intervju med professorn Ann-Katrin Svensson i Lärarnas nyheter. LÄS MER

 5. 5. Jag-Våldet: en narrativ studie om socialpedagoger i en våldsam miljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Freddie Svensson; [2014]
  Nyckelord :Relationellt arbete; Våld; Socialpedagogik; Pedagogik; Social Sciences;

  Sammanfattning : This narrative study aims to examine how social pedagogues perceive and relate to violence and threats of violence in a social educational context in Denmark. Furthermore, the study examines how these perceptions affect the relational aspect of the profession. LÄS MER