Sökning: "Sven-Erik Eriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sven-Erik Eriksson.

  1. 1. Miraklet i Haparanda : En studie om IKEAs etablering i Haparanda

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

    Författare :Linnea Corell; Ida Eriksson; Isabell Skoglund; [2007]
    Nyckelord :Marknadsföring; Placehunting;

    Sammanfattning : Trots ett allt mer urbaniserat samhälle går tillväxten i Sveriges glesbygder framåt. Att näringslivets satsningar på mindre orter kan vara avgörande för hela regioners fortlevnad skapade ett intresse hos oss för vad som attraherar företag att etablera sig på dessa mindre orter. LÄS MER