Sökning: "Svenja Gelpke"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Svenja Gelpke.

  1. 1. Powertrain of heavy electric vehicles: : Analysis of the production chain and impact on environment and industry

    Master-uppsats, KTH/Energiteknik

    Författare :Svenja Gelpke; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Elektrifiering av bilar och mindre transportfordon pågår och flottaaktier ökar men diskussionen om elektrifiering av långdistanstransport är relativt ny. Elektriska lastbilar som använder fossila bränslen och som produceras med förnybara energikällor är lovande, särskilt i länder med en ren elmix. LÄS MER