Sökning: "Svensk Arkeologi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Svensk Arkeologi.

 1. 1. Fosfor och blästjärn under svensk förhistoria och medeltid : Ett hantverksperspektiv på järnkvaliteter med fokus på fosforjärn

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Niklas Jägstrand; [2020]
  Nyckelord :Fosforjärn; blästjärn; smide; hantverk; järnålder; medeltid; Sverige;

  Sammanfattning : This thesis examines the concept of phosphoric iron as a distinct type of iron. A key assumption in current archaeometallurgy is that the prehistoric blacksmiths deliberately produced and used phosphoric iron. LÄS MER

 2. 2. En fornälskares utgrävningar. : En studie av den tidiga arkeologin i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Malena Magnusson Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Swedish antiquity; Henric Jacob Sivers; Skrickerum; excavation; antiquarianism; svensk forntid; Henric Jacob Sivers; Skrickerum; utgrävning; fornforskning;

  Sammanfattning : The essay deals with the early archaeology in Sweden during the 17th and 18th centuries in generally and with Henric Jacob Sivers excavations at Skrickerum in particularly. In the medieval, Christian Sweden, the relics from the antiquity was considered merely as symbols of the heathen past  but with the foundation of Sweden as a united kingdom they awoke interest as symbols for the nation and were used as tools in the nation building. LÄS MER

 3. 3. To Make Iron of Iron : A Comprehensive Analytical Study of Spade Shaped Iron Bars

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologiska forskningslaboratoriet

  Författare :Nickolas Pappas Adlreburg; [2017]
  Nyckelord :Archaeological Science; Archaeometallurgy; Spade Shaped Iron Bars; X-Ray Fluorescence XRF ; Scanning Electron Microscopy SEM ; Metallography; Swedish Archaeology; Archaeology in Norrland; Scandinavian Iron Age; Nordic Iron Age; Roman Iron Age; Migration Period; Vendel Period; Prehistoric Metallurgy; Slag; Iron Bar; Currency Bar; Bloomery; Bloom Iron; Bog Iron; Limonite; Mineral Iron Ores; Hematite; Magnetite Phosphoric Iron Steel; Prehistoric Steel; Ferrite; Pearlite; Nickel; Cobalt; Phosphorus; Arsenic; Magnesium; Sulfur; Manganese; Norrland; Middle Norrland; Uppland; Gästrikland; Hälsingland; Medelpad; Jämtland; Södermanland; Helgö; Torsåker; Gåcksätter; Alborga; Offerdal; Selånger; Villberga; Arbrå; Laborativ Arkeologi; Arkeometallurgi; Spadformiga Ämnesjärn; Röntgenfluorescens XRF ; Svepelektronmikroskop SEM ; Metallografi; Svensk Arkeologi; Norrländsk Arkeologi; Förnnordisk Arkeologi; Skandinavisk Järnålder; Nordisk Järnålder; Fornnordisk Järnålder; Romersk Järnålder; Folkvandringstiden; Vendeltiden; Forhistorisk Metallurgi; Slaget; Ämnesjärn; Blästerugn; Blästa; Myrmalm; Sjömalm; Limonit; Bergmalm; Hematit; Magnetit; Fosforisk Järn Stål; Förhistorisk Stål; Ferrit; Pearlit; Nickel; Kobolt; Fosfor; Arsen; Magnesium; Svavel; Mangan; Norrland; Mellannorrland; Uppland; Gästrikland; Hälsingland; Medelpad; Jämtland; Södermanland; Helgö; Torsåker; Gåcksätter; Alborga; Offerdal; Selånger; Villberga; Arbrå;

  Sammanfattning : This thesis aims to provide adequate analytical information on the spade shaped iron bars of Norrland and central Sweden. While their significance has been thoroughly debated for decades, analytical research on them has been confined to cases of single artefacts or theoretical interpretations of their value, meaning and origin. LÄS MER

 4. 4. Military and Nature : An environmental history of Swedish military landscapes

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Henrik Strömsten; [2016]
  Nyckelord :Military landscapes; Military geography; Swedish military; Historical ecology; Event ecology; Discourse analysis; Environmentalism; Militära landskap; Militärgeografi; Svensk militär; Historisk ekologi; Diskursanalys; Naturvård;

  Sammanfattning : This thesis, an environmental history of a selected number of Swedish military training environments, is based on observation of military landscapes with a permanent presence of military-related objects and activities, all of which leave their traces in the environment, and how continued military activity is legitimised with environmental arguments. By also observing military policies and documents, I look into how the Swedish military frame their own training environments, and how ‘environmentalist’ discourses is adopted to justify past and present activities. LÄS MER

 5. 5. Tingsplatsens ordning : Tingsväsendets organiserande roll i svensk vikingatid

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Arkeologi

  Författare :Axel Löfving; [2015]
  Nyckelord :Anundshög; Arkels tingstad; Aspa löt; central place; commons; Fornsigtuna; law; mounds; rune stones; social organization; stone enclosures; thing assembly ; Tingstad flisor; Viking age;

  Sammanfattning : This essay provides a study of five Swedish locales in the Mälar Valley and Öland, namely Arkels tingstad, Aspa löt, Tingstad flisor, Anundshög and Signhilds kulle/Fornsigtuna, and their possible use as sites of Viking Age thing assemblies. Historical texts, place names and archaeological excavations are queried through the aid of a theoretical assemblage drawing on De Landa, Deleuze & Guattari, as well as Icelandic, British and Scandinavian research. LÄS MER