Sökning: "Svensk Herrhockey"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Svensk Herrhockey.

 1. 1. Att inte ha den naturliga platsen på arbetet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jessica Rådberg; [2018]
  Nyckelord :Barriers; Equality; Female; Male dominans; Swedish Icehockey; Sport;

  Sammanfattning : Studien belyser kvinnors upplevelser av arbete inom svensk herrhockey samt vanligt förekommande hinder som kvinnor upplevt ha stött på under sin karriär. Svensk hockey präglas utefter tradition av mycket manliga normer och är även en mycket mansdominerad arena och sport där framstegen i fråga om jämställdhet hindras av de sociala konstruktionerna maskulinitet och femininitet. LÄS MER

 2. 2. ”Damhockey är inget kuddkrig” : Upprätthållande och ifrågasättande av sunt förnuft i svensk sportmedia

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Beatrice Persson; [2015]
  Nyckelord :Damhockey; herrhockey; konstruktion; svensk sportmedia; diskursanalys;

  Sammanfattning : Damhockeyspelare hyllas inte lika ofta som herrhockeyspelare i sportmedia. Tidigare forskning tyder istället på att damidrottare oavsett sport sexualiseras och trivialiseras. Den här studien har undersökt hur svensk sportmedia konstruerar damhockey, specifikt i relation till herrhockey. LÄS MER