Sökning: "Svensk Live"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden Svensk Live.

 1. 1. Har miljörätten kört av vägen? - En analys av förhållandet mellan formell rättssäkerhet och miljörätten genom exemplet rimlighetsavvägningen i miljöbalken 2 kap. 7 §

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Viktor Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Allmän rättslära; miljörätt; rimlighetsavvägningen; formell rättssäkerhet; materiell rättssäkerhet; rättsnivåkriteriet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For humankind, an elementary level of quality in the environment is a necessary precondition for life and life quality. Therefore, it is also desirable since we want to live. For humankind, foreseeability is also an important precondition since it makes it possible to plan one’s life and feel secure. LÄS MER

 2. 2. "Vår musik är död, Pop behöver stöd" : En undersökning om populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Axel Franzén; [2019]
  Nyckelord :popular music; cultural policy; cultural policies; state funding; Musikverket; Kulturrådet; Svensk Live; music; culture; popular culture; pop; pop music; populärmusik; kulturpolitik; bidrag; Musikverket; Kulturrådet; konstnärlig kvalitet; musikarrangörer; Svensk Live; musik; kultur; populärkultur; pop; popmusik; arrangörer;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken med fokus på musikarrangörer. Bakgrunden består delvis i grundandet av riksförbundet Svensk Live och deras publikationer "Vi fortsätter spela pop (men vi håller på att dö)" och "Maktens Musik" som menar att delar av populärmusiken inte kan överleva eller utvecklas utan stöd. LÄS MER

 3. 3. Tidigare förhör som bevis i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isak Lööf; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; straffrätt; criminal law; bevisrätt; evidence law; bevisvärdering; processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar tidigare förhör som bevis i brottmål och undersöker frågan om när tidigare förhör får föredras som bevis i domstol, tidigare förhörs upptagningsformer och om man kan lita på att de är korrekta samt bevisvärderingen av tidigare förhör. Vittnen, målsägande och tilltalade i brottmål behöver i Sverige som huvudregel framträda personligen för muntliga förhör i domstol. LÄS MER

 4. 4. Barnets bästa vid tvångsomhändertagande av barn som far illa i Sverige och Norge : En komparativrättslig studie av svensk och norsk rätt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Offentlig rätt; Södertörns högskola/Offentlig rätt

  Författare :Viktor Jändel; Lira Kolaric; [2019]
  Nyckelord :court decisions; domestic violence; legislation; Norway; Sweden; the best interest of the child;

  Sammanfattning : This study in comparative public law analyses if the courts have decided in the best interest of the child when judging for immediate care due to domestic violence. Both Sweden and Norway have transformed the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) article 3 in parts of their national legislation. LÄS MER

 5. 5. Den svenska officersutbildningen : Gör vi saker rätt eller gör vi rätt saker?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Mathias Holmdahl; Daniel Landin; [2019]
  Nyckelord :Perception; Adaptation; Change; Relevance; Uppfattning; Anpassning; Förändring; Relevans;

  Sammanfattning : Att självkritiskt ställa frågan: ”Gör vi saker rätt eller gör vi rätt saker?” är vitalt om man avser förbättra det man gör. Svensk officersutbildning har bedrivits på Militärhögskolan Karlberg sedan 1792 och dess historia har satt sina spår i dagens officersutbildningssystem. LÄS MER