Sökning: "Svensk affärskultur"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Svensk affärskultur.

 1. 1. Affärsrelationer mellan Sverige och Kina : En studie om hur affärskulturella skillnader påverkar och hanteras

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Tony Duong; Victor Johansson; [2013]
  Nyckelord :Affärskulturella skillnader; Sverige; Kina; Dimensioner; Affärsrelationer; Guanxi; Kommunikation; Affärsbeslut; B2B;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Sveriges största handelspartner i Asien är Kina och samarbetet har ökat då allt fler svenska företag etablerar sig på den kinesiska marknaden. Detta har lett till ett ökat samarbete mellan svenska och kinesiska företag där allt fler affärsrelationer etableras. LÄS MER

 2. 2. Svensk affärskultur kontra brasiliansk affärskultur : våra förväntningar och vår självbild

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :John Lander; Mats Törnwall; [2013]
  Nyckelord :Förväntningar; affärskultur; självbild; kulturskillnader; affärsrelationer; Hofstede; Trompenaars;

  Sammanfattning : We want to identify the gap that consists of the expectations we have of Brazilian / Swedish culture with the self-image of these individuals included in the culture of question. This gap, we believe, creates a problem for business across borders. LÄS MER

 3. 3. Hur leker lika barn bäst? : - Utvecklande av generella riktlinjer vid förhandlingar mellan svenskainköpsavdelningar och tyska leverantörer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Martina Hult; Sara Svenblad; Karin Axelsson; [2010]
  Nyckelord :Negotiation; Germany; Sweden; purchasing; supplier; guidelines; Swedish Trade Council; German-Swedish Chamber of Commerce; SAAB Aerosystems; Toyota Material Handling Europe; Scania; Förhandling; Tyskland; Sverige; inköp; leverantör; riktlinjer; Exportrådet; Tysk-Svenska Handelskammaren; SAAB Aerosystems; Toyota Material Handling Europe; Scania.;

  Sammanfattning : Titel: Hur leker lika barn bäst? – Utvecklande av generella riktlinjer vid förhandlingar mellansvenska inköpsavdelningar och tyska leverantörerFörfattare: Karin Axelsson, Martina Hult och Sara SvenbladHandledare: Lisa MelanderBAKGRUND: Många studier har bedrivits om förhandlingsmönster, och på senare tid äveninternationella sådana. Detta på grund av internationaliseringen som ägt rum under de senasteårtiondena. LÄS MER

 4. 4. Från bugning till handskakning : en studie om svenska modeföretags etablering på den japanska marknaden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Lisa Skogström ; Emma Ivert; [2009]
  Nyckelord :japanska marknaden; etableringsprocess; kulturella skillnader; svenska modeföretag; japansk affärskultur; standardisering eller anpassning; internationalisering; exportdiagno; kommunikationsbarriärer;

  Sammanfattning :  Företag tenderar idag att växa ur sina egna marknader. Detta gäller även de svenska modeföretagen. För att kunna expandera och bygga en image kring märket strävar många modemärken efter att komma till den japanska marknaden. Japan beskrivs som en komplex marknad där både vår kultur och affärssynsätt skiljer sig markant. LÄS MER

 5. 5. Affärer över sundet : En studie av kulturskillnader i svensk-danska affärsrelationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :John Lindqvist; Bjarne Kahlström; [2008]
  Nyckelord :affärskultur; Sverige; Danmark; förhandlingsstil; beslutsprocess;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka vilka kulturskillnader som finns i svensk-danska affärsrelationer och hur dessa kan hanteras. Ämnet är aktuellt av många orsaker, bland annat har företagssamheten över nationsgränsen ökat allt mer, inte minst på grund av Öresundsbron. LÄS MER