Sökning: "Svensk geoprocess"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Svensk geoprocess.

 1. 1. Svensk geoprocess i kommunal miljö : Metod för implementation av Svensk geoprocess geodataspecifikation i en befintlig kommunal miljö

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

  Författare :Tobias Carlsson; [2017]
  Nyckelord :GIS; Svensk geoprocess; geodatabas; arcmap;

  Sammanfattning : Efter ett regeringsuppdrag från socialdepartementet startade projektet Svensk geoprocess. Syftet med Svensk geoprocess var att påskynda övergången till enhetliga referenssystem och utarbeta nationella geodataspecifikationer. LÄS MER

 2. 2. Implementation av Svensk geoprocess i kommunal verksamhet

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Felicia Steinvall; [2016]
  Nyckelord :Svensk geoprocess; Geodata; Nationell infrastruktur för rumslig data; Infrastruktur för rumslig data; Geografiska informationssystem; Implementerings strategi;

  Sammanfattning : I Sverige finns idag (2016) inget gemensamt standardiserat sätt för att insamla, benämna eller lagra geodata, Regeringen bestämde därför hösten 2013 att en svensk standard för geodata skulle börja att införas. Arbetet med Svensk geoprocess påbörjades samma år. LÄS MER