Sökning: "Svensk landsbygd"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Svensk landsbygd.

 1. 1. Kartläggning och analys av närtrafiken i sex sydsvenska regioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Evelina Glantz; Adam Hellgren; [2021]
  Nyckelord :jämförelse; intervjustudie; nyckeltal; samordning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Som ett komplement till den allmänna linjelagda kollektivtrafiken finns anropsstyrd kollektivtrafik, vilken kan förekomma i olika varianter och ämnar svara mot den låga efterfrågan på kollektiva resor som finns på exempelvis landsbygd. Närtrafik är en svensk benämning på de olika former av anropsstyrd kollektivtrafik som förekommer. LÄS MER

 2. 2. Landsbygdens roll i hållbar samhällsplanering : En kvalitativ studie om rurala och urbana hållbarhetsproblem och -lösningar i en svensk planeringskontext

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jesscia Helldén; [2020]
  Nyckelord :Landsbygd; rural hållbarhet; diskurs; samhällsplanering;

  Sammanfattning : Samhällsplanering har idag ett starkt fokus på hållbarhet, såväl ekologisk, ekonomisk som social. Idag bor hälften av världens befolkning i städer vilket skapar ett behov av att förstå hur hållbara städer kan utvecklas och planeras. LÄS MER

 3. 3. Där drömmar möter marknaden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Cecilia Lindholm; [2020]
  Nyckelord :rural development; place; knowledge; identity; entrepreneurship; migration.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om den politiska idén och ambitionen om att få den svenska landsbygden att leva och växa, genom att hjälpa mindre företag där att utvecklas. Den politiska retoriken om svensk landsbygd, har under lång tid handlat om att få avfolkningen att avstanna och vända. LÄS MER

 4. 4. ”Vad ska du dit och göra?” : En sociologisk studie på hemvändares drivkrafter att återvända till sin landsbygdskommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Erik Ljung; Kristina Mikuljan; [2020]
  Nyckelord :Rural studies; Returnees; Urban norm; Turning points; Swedish countryside; Landsbygdsstudier; Hemvändare; Urban norm; Turning points; Svensk landsbygd;

  Sammanfattning : Since the 19th century, industrialization has led people from the countryside to the bigger cities, and Sweden is not an exception. Statistics from 2018 show that for the first time in 30 years, there is an increase in the people whom make the decision to move from the cities to the countryside. LÄS MER

 5. 5. Landsbygdens Lockelse : En studie om svensk livsstilsmigration

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Thea Falkeling; Nadja Bergendahl; [2020]
  Nyckelord :ruralisering; flyttmotiv; push-pull-teori; livsstilsmigration; migration;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie är vårt gemensamma intresse av landsbygden och dess utveckling. Denna studie undersöker vilka faktorer som spelar in när människor väljer att aktivt genomföra en migration från stad till landsbygd. LÄS MER