Sökning: "Svensk planerings- och ledningsmetod"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Svensk planerings- och ledningsmetod.

 1. 1. Att hitta akilleshälen : sårbarhetsanalyser till stöd för militär planering

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Erik Magnét; [2018]
  Nyckelord :Center of Gravity analysis; Critical vulnerabilities; Systems analysis; Operational planning; Tyngdpunktsanalys; kritiska sårbarheter; systemanalys; operativ planering;

  Sammanfattning : Enligt gällande västliga militära planeringsdoktriner, inklusive den svenska som den formuleras i Svensk planerings och ledningsmetod (SPL), är tyngdpunktsanalyser av såväl motståndaren som den egna sidan avgörande steg i planeringsprocesserna på både strategisk och operativ nivå. Tyngdpunkten kan anfallas eller påverkas direkt eller indirekt, i det ideala fallet genom att slå mot kritiska sårbarheter. LÄS MER

 2. 2. Defensiv operationsdesign : SPLs möjligheter och begränsningar

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Niklas Brandt; [2018]
  Nyckelord :Operationsdesign; defensiv inriktning; operativ planering; SPL; defensiv design; traditionell design; dynamisk design; tematisk design; mixad design;

  Sammanfattning : En central stabsprodukt i Svensk planerings- och ledningsmetod (SPL) är operationsdesign. Den traditionella operationsdesignen har kritiserats för sin linjäritet, stelbenthet och positiva progression och därmed ansetts mindre lämplig för operationer med defensiv inriktning eller stor osäkerhet. LÄS MER

 3. 3. Militärteknikens betydelse för operationskonst – en fallstudie utav operativ planering

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Ingemar Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :militärteknik; operationskonst; operativ planering; planering under tidspress PUT ; svensk planerings- och ledningsmetod SPL ;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sin utgångspunkt i att den tekniska utvecklingen påverkar hur krig genomförs idag, där strid på operativ nivå utövas med sensor- och vapensystem från någon form av plattform. Därmed kommer teknik i högre grad påverka utgången av militära operationer. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av svenska planeringsramverk avseende beslutsfattande

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Jenny Ström; [2016]
  Nyckelord :Naturalistisk; Systematisk; Beslutsfattande; Svensk planerings- och ledningsmetod; Planering under tidspress;

  Sammanfattning : Det finns idag flera olika militära planeringsramverk som är fastställda och gällande i Sverige. De baseras dels på normativ beslutsteori med en systematisk-rationell utgångspunkt, dels på deskriptiv beslutsteori med en naturalistisk utgångspunkt. LÄS MER