Sökning: "Svensk press"

Visar resultat 1 - 5 av 442 uppsatser innehållade orden Svensk press.

 1. 1. Perspektiv på propaganda Propagandabegreppet i Sverige mellan 1920 och 1951

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Theodor Lindström; [2023-06-29]
  Nyckelord :Propaganda; reklam; Jacques Ellul; Reinhart Koselleck; agitation; informationspolitik; svensk press 1920 – 1951;

  Sammanfattning : This thesis examines the term propaganda and it´s use and meaning in the public discourse in Swedish press between the years 1920 and 1951. The thesis asks the overarching question of how and why the definition of the term changes from a neutral word to a word with negative connotations. LÄS MER

 2. 2. Hur framställs gärningspersoner beroende på kön? : En kritisk diskursanalys av hur svensk dags- och kvällspress porträtterar gärningspersoner utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ida Larsson; Elin Persson; [2023]
  Nyckelord :gender theory; feminists’ theory; critical discourse analysis; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; genusteori; feministisk teori; kritisk diskursanalys; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : Utifrån kritisk diskursanalys som metod och tillvägagångssätt har denna studie analyserat hur de rikstäckande nyhetstidningarna Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter porträtterar och beskriver kvinnan respektive mannen som gärningsperson med genusperspektivet som utgångspunkt. Studien har genomförts genom en jämförande analys av nyhetsartiklar utifrån två kända rättsfall, mordet i Arboga med Johanna Möller och Mohammad Rajabi samt styckmordet i Karlskrona med Anatoliy Pettersson och Leonard Höglind som gärningspersoner. LÄS MER

 3. 3. ”Kampen om barnfotboll” : En retorikanalys av barnfotbolldebatten i tävlings- och selekteringsfrågor.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Chasmine Wahlberg; [2023]
  Nyckelord :Child and youth football; the UN Convention on the Rights of the Child; the Swedish Football Association s new forms of play; doxa and means of persuasion.; Barn- och ungdomsfotboll; Svenska Fotbollförbundets nya spelformer; barnkonventionen; doxa och övertygelsemedel.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to provide an overview of the children's football debate in the Swedish press. The study focuses on highlighting who gets to speak, which means of persuasion are used in the debate and whether there have been changes over time. LÄS MER

 4. 4. Havsbaserad vindkraft i svensk media : En kvalitativ studie om konflikter och argument (för och emot) gällande havsbaserad vindkraft i Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :William Bäcklund; [2023]
  Nyckelord :Offshore wind power; local resistance; arguments for and againts; news media; Havsbaserad vindkraft; lokalt motstånd; argument för och emot; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : The aim with this study is to analyze and try to understand the arguments and conflicts associated with the planning and development of offshore wind power in Sweden, and to study various media articles and their significance for offshore wind power in Sweden. A qualitative method has been applied in the form of a media analysis. LÄS MER

 5. 5. Kristi brud - från mystiskt fenomen till kvinnlig förövare : En kvalitativ text- och bildanalys av mediernas gestaltning av Åsa Waldau

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Carla Sanchez; Johanna Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :Knutby; Knutby församling; Åsa Waldau; Kristi brud; genus; kvinnlig förövare; genus; gestaltning;

  Sammanfattning : Denna studie har syftet att undersöka hur Åsa Waldau, även kallad “Kristi brud” gestaltats i svensk press under åren 2004 till 2021. Studien fokuserar på två perioder, 2004 till 2016 och 2017 till 2021, tiden före och efter misshandelsanklagelserna. LÄS MER